Obciążenie pracą lekarzy rodzinnych w Wielkiej Brytanii znacząco wzrosło w ostatnich latach

CF D Richard Hobb i wsp. Clinical workload in UK primary care: a retrospective analysis of 100 million consultations in England, 2007–14.  Lancet 2016; 387: 2323–30 (dostępny pełen tekst)

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) odgrywa centralną rolę w większości systemów zdrowotnych, w tym w Wielkiej Brytanii (National Health Service, NHS). Obejmuje ona  nie tylko rozpoznawanie, leczenie i monitorowanie  chorób ale także prewencję, badania przesiewowe i promocję zdrowia.

Około 90% kontaktów ze służbą zdrowia w ramach NHS odbywa się na poziomie POZ ale niewiele jest danych dotyczących obciążenia pracą i rodzaju wykonywanych czynności przez lekarzy rodzinnych (general practitioner).

Badacze z Oxfordu przeprowadzili retrospektywną analizę nie-doraźnych konsultacji w POZ w Wielkiej Brytanii w latach 2007-2014 na podstawie danych bazy Clinical Practice Research Datalink (398 poradni, 101 818 352 konsultacji,  20 626 297 pacjentolat).

W omawianym okresie całkowite obciążenie pracą lekarzy rodzinnych zwiększyło się o 16%.

Łączna ilość konsultacji wzrosła 12,4%, w tym konsultacji w gabinecie o 5,2 % a konsultacji telefonicznych o prawie 100%. Dodatkowo, zwiększyła się średnia długość wizyty z 8,65 do 9,22 minut.

Podany wzrost obciążenia pracą jest prawdopodobnie niedoszacowany, ponieważ nie obejmuje czynności administracyjnych, przedłużania recept, spotkań i aktywności szkoleniowych.

Zdaniem autorów wyniki sugerują, że obciążenie lekarzy rodzinnych w Wielkiej Brytanii znacznie wzrosło i prawdopodobnie osiąga „punkt nasycenia”. Plany zwiększenia ilości lekarzy rodzinnych o 5000 wymagają czasu. Musi zmienić się percepcja pracy w POZ jako stresogennej, czasochłonnej, z rozbudowanymi wymaganiami administracyjnymi i stosunkowo niskim statusem zawodowym.

Istotnym kierunkiem zmian są także strategie zmierzające w kierunku zmniejszenia przez pacjentów poszukiwania porady na rzecz samodzielnego rozwiązywania problemów zdrowotnych.

Opracowano  na podstawie; Lancet, 4 czerwca 2016

Marcin Kargul