Nowy wzór obowiązkowych oznaczeń na produktach spożywczych w USA

Vasanti S. Malik i wsp. The Revised Nutrition Facts Label. A Step Forward and More Room for Improvement. JAMA. Published online

Artykuł w piśmie JAMA poświęcony jest oznaczeniom produktów spożywczych w USA.

Agencja FDA (US Food and Drug Administration) ogłosiła zmianę oznaczeń (etykiet) produktów spożywczych (Nutrition Facts Label) w związku z postępami wiedzy na temat wpływu czynników związanych z dietą na choroby przewlekłe. To obowiązkowe oznaczenie zostało wprowadzone w 1993 r. i zawiera podane w standaryzowanej formie informacje mające pomagać konsumentom w  wyborze żywności  i napojów. Nowa wersja w pełni wejdzie w życie w ciągu 2-3 lat.

Elementy treści oznaczenia opracowane są na podstawie aktualnych wytycznych żywieniowych. Standardowa etykieta zawiera takie  informacje jak  liczba porcji w opakowaniu, wielkość pojedynczej porcji i jej zawartość kaloryczna  oraz zawartość poszczególnych składników i % dobowego zapotrzebowania (lub limitu) na te składniki zawarty w jednej porcji (przy założeniu zawartości kalorycznej 2000 kcal/dobę).

61% Amerykanów podaje, że korzysta z etykiet podczas zakupów żywnościowych.

W 2006 r. dodano do oznaczenia zawartość tłuszczów trans w związku z doniesieniami o ich niekorzystnym działaniu na układ sercowo-naczyniowy. Jednocześnie wprowadzono zachęty finansowe dla producentów do ograniczenia zawartości tłuszczów trans w produktach oraz odpowiednie regulacje dotyczące  restauracji (w roku 2018 tłuszcze trans mają być całkowicie wyeliminowane). W efekcie ich średnie spożycie zmalało z 4.6 to 1.3 g/dobę co uznaje się za znaczący powód poprawy profilu lipidowego i przyhamowania epidemii cukrzycy w populacji USA.

Najnowsze zmiany uwzględniają nową subkategorię „dodany cukier” (added sugar), który nie powinien przekraczać 50g dziennie czyli  10% dobowego zapotrzebowania kalorycznego (12 łyżeczek cukru), podczas gdy średnie spożycie wynosi 22 łyżeczki, z czego 39% stanowią  napoje słodzone. Na butelce napoju słodzonego o pojemności 591 ml  w nowych oznaczeniach będzie informacja, że zawiera ona 130% dobowego limitu dodanych cukrów.

W nowej wersji etykiety zgodnie z zaleceniami  Dietary Guidelines for Americans 2015-2020 zrezygnowano z podawania ilości kalorii z tłuszczów, ponieważ bardziej od ilości tłuszczu w diecie ważny jest jego skład.

Nowa etykieta w dalszym ciągu  zawiera  informacje o zawartości w porcji produktu wapnia i żelaza, dodano informacje o potasie i witaminie D a zrezygnowano z witamin A i C.

Zdaniem autorów, oznaczenia na produktach spożywczych i inne regulacje prawne mają potencjał do zmiany norm kulturowych i nawyków żywieniowych co ma długoterminowy wpływ na zdrowie publiczne.

Dotychczasowa (po lewej) i nowa (po prawej) wersja etykiety (Nutrition Facts Label).

Znalezione obrazy dla zapytania fda food label

Opracowano na podstawie: JAMA, 6 czerwca 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Nowy wzór obowiązkowych oznaczeń na produktach spożywczych w USA”