Ile osób z rozpoznaniem raka żyje w USA?

Kimberly D i wsp.  Cancer Treatment and Survivorship Statistics, 2016. CA: Cancer J Clin 2016 online (dostępny pełen tekst)

Liczba żyjących osób z rozpoznaniem nowotworu rośnie w USA, mimo zmniejszającej się zapadalności.  Jest to odzwierciedleniem wzrostu liczby mieszkańców,  wydłużenia wieku  populacji oraz wcześniejszego wykrywania i skuteczniejszego leczenia raka.

Organizacje  American Cancer Society i National Cancer Institute regularnie oszacowują aktualną i przewidywaną liczbę osób z rozpoznaniem raka w celu lepszego zaspokajania potrzeb zdrowotnych tej szczególnej grupy pacjentów zmagających się z fizycznymi, psychicznymi i socjoekonomicznymi konsekwencjami choroby.

1 stycznia 2016 roku żyło w USA 15,5 miliona osób z rozpoznaniem raka (nie wliczając form  przedinwazyjnych oraz podstawno- i kolczystokomórkowego raka skóry). W 2026 roku szacowana liczba wyniesie 20 milionów.

Najczęstsze rodzaje raka  u mężczyzn to rak prostaty  (3 306 760), jelita grubego i odbytnicy  (724 690) oraz czerniak  (614 460), natomiast u kobiet rak piersi (3 560 570), trzonu macicy (757 190) oraz jelita grubego i odbytnicy (727 350).

U jednej trzeciej raka rozpoznano w przeciągu poprzedzających 5 lat, a u ponad połowy (56%) w ciągu 10 lat. 47% jest w wieku 70 i więcej lat.

Szczegółowe dane o różnych rodzajach raka zawarte są w artykule.

Zdaniem autorów:

Chociaż mamy coraz więcej narzędzi  wspomagających pacjentów, ich opiekunów i klinicystów w przechodzeniu przez różne fazy choroby nowotworowej, potrzebne są dalsze źródła wiedzy opartej na dowodach naukowych dla optymalizacji opieki.

Opracowano na podstawie: CA Cancer Journal for Clinicians, 2 czerwca 2016

Marcin Kargul