Redukcja umieralności z powodu nowotworów: cele American Cancer Society a rzeczywistość

Tim Byers i wsp. The American Cancer Society Challenge Goal to Reduce US Cancer Mortality by 50% Between 1990 and 2015: Results and Reflections.  CA Cancer J Clin 2016 online (dostępny pełen tekst)

W 1996 roku towarzystwo naukowe  American Cancer Society (ACS) wyznaczyło  ambitny cel – zmniejszenie umieralności z powodu nowotworów o 50% w okresie 1990-2015. Optymizm uzasadniony był w tamtym czasie pierwszymi wyraźnymi obserwacjami korzyści wynikających z ograniczenia nikotynizmu i z badań przesiewowych.

W piśmie CA: Cancer Journal for Clinicians opublikowano artykuł podsumowujący, w jakim stopniu cel ten udało się osiągnąć.

W omawianym okresie odnotowano zmniejszenie umieralności z powodu nowotworów o 26% (32% mężczyźni, 22% kobiety). Dla najważniejszych nowotworów redukcje wyniosły: rak płuc mężczyźni 45%, kobiety 8%; rak jelita grubego mężczyźni 47%, kobiety 44%; rak  piersi kobiety 39%; rak prostaty mężczyźni 53%. Dla pozostałych nowotworów łącznie redukcja była mniejsza (13% mężczyźni, 17% kobiety).

A zatem, osiągnięto około połowy zakładanej redukcji umieralności, ale dla raków będących najczęstszymi przyczynami zgonów redukcja była bliska założonej. W artykule szczegółowo omówione są trendy dla poszczególnych nowotworów.

Zdaniem autorów należy cieszyć się z  tysięcy unikniętych zgonów ale też z pokorą uznać, że efekty mogły  być większe.

Doświadczenie analizowanego ćwierćwiecza uczy, że skuteczna walka z nowotworami wymaga dwóch głównych czynników: nowych odkryć w zakresie terapii oraz szerszego niż dotychczas wdrażania w życie  wiedzy z zakresu prewencji.

Opracowano na podstawie: CA: Cancer Journal for Clinicians, 13 maja 2016

Marcin Kargul

 

 

 

TAGI:
0 replies on “Redukcja umieralności z powodu nowotworów: cele American Cancer Society a rzeczywistość”