Czy zabiegi PCI wykonywane są u właściwych pacjentów? dane z USA

H. Vernon Anderson. Appropriateness of Percutaneous Coronary Intervention. Are We Acting Appropriately?  JAMA Cardiol. 2016;1(2):224-225 (dostępny pełen tekst)

W 2009 roku  amerykańskie towarzystwa naukowe opublikowały dokument dotyczący właściwego kwalifikowania do rewaskularyzacji wieńcowej (Appropriate Use Criteria for Coronary Revascularization).

W JAMA Cardiology opublikowano omówienie pracy dotyczącej zasadności zabiegów PCI w USA  od tego czasu. Do analizy włączono pacjentów poddanych PCI (2,7 mln zabiegów)  w okresie 1 czerwca 2009 – 31 grudnia 2014 w 766 szpitalach.

Roczna liczba PCI w stanach   ostrych była stabilna (377 540 w 2010 r. vs 374 543 w 2014 r., natomiast liczba PCI w stanach nie ostrych (nonacute PCI) zmniejszyła się w omawianym okresie z  89 704 do  59 375.

W stanach nie ostrych odnotowano zwiększenie średniej ciężkości dławicy (stopień III/IV klasyfikacji  Canadian Cardiovascular Society -15,8% vs 38,4%), stosowania leków przeciwdławicowych (co najmniej dwa leki 22.3% vs 33.1 %) oraz częstości wysokiego ryzyka w testach nieinwazyjnych (22.2% vs 33.2%)  (P < .001 dla wszystkich porównań). Odsetek choroby wielonaczyniowej zwiększył się nieznacznie (43.7% vs 47.5%, P < .001).

Odsetek PCI ocenionych jako niewłaściwe  zmniejszył się z 26.2% (95%CI, 25.8%-26.6%) do 13.3% (95%CI, 13.1%-13.6%), w liczbach bezwzględnych z 21 781 do 7921 rocznie.

Zdaniem autorów, spadek o połowę niewłaściwych zabiegów wskazuje, że klinicyści pozytywnie odpowiedzieli na wytyczne i są dokładniejsi przy kwalifikowaniu chorych do zabiegów rewaskularyzacji wieńcowej stanach nie ostrych.

Opracowano na podstawie: JAMA Cardiology, maj 2016

Marcin Kargul