Rodzaj diety a zdarzenia sercowe w stabilnej chorobie wieńcowej. Nowe dane z badania STABILITY.

Ralph A. H. Stewart i współ. Dietary patterns and the risk of major adverse cardiovascular events in a global study of high-risk patients with stable coronary heart disease. European Heart Journal (dostępny pełen tekst)

Duże badania epidemiologiczne pokazują, że dieta śródziemnomorska związana jest redukcją zgonów sercowo-naczyniowych oraz ze wszystkich przyczyn.  Dwa badania dotyczące prewencji wykazały, że częstość zdarzeń CV jest niższa u pacjentów stosujących dietę śródziemnomorską w porównaniu do grupy kontrolnej stosującej dietę o niskiej zawartości tłuszczu.

Wytyczne European Society of Cardiology oraz American Heart Association zalecają częste spożywanie owoców, warzyw, ryb oraz innych pełnowartościowych pokarmów. Oprócz zachęcania do spożywania zdrowej żywności, rekomendują ograniczenie sodu, cukru, tłuszczów nasyconych, rafinowanych węglowodanów, które są często zawarte w przetworzonej żywności i są typowe dla diety zachodniej.

Badania pokazują znaczne korzyści ze stosowania diety śródziemnomorskiej, mniej pewne jest natomiast, czy żywność typowa dla zachodniej diety jest związana z ryzykiem CV.

Na łamach European Heart Journal ukazały się nowe dane z badania STABILITY dotyczącego pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorujących na stabilną chorobę wieńcową (n= 15 482 z 39 krajów, średni wiek 67 lat). Oceniano czy  rodzaj diety w tej grupie chorych związany jest z wystąpieniem poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (MACE).   Wskaźnik diety śródziemnomorskiej (Mediterranean diet score, MDS) określono dla zwiększonego spożycia pełnoziarnistych produktów zbożowych, owoców, warzyw, nasion roślin strączkowych, ryb , oraz mniejszej konsumpcji mięsa i umiarkowanego wzoru picia alkoholu. Wskaźnik ,,diety zachodniej” (Western diet score, WDS) zaś dla zwiększonej konsumpcji rafinowanych produktów zbożowych, słodyczy i deserów, słodzonych napojów oraz smażonych potraw. Za pomocą wielowariantowego modelu proporcjonalnego ryzyka COX oceniono związek pomiędzy MDS i WDS a MACE ( zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał serca lub udar mózgu niezakończone zgonem).

Po medianie czasu obserwacji wynoszącej 3,7 roku MACE wystąpiły u 7,3%  z 2885 pacjentów z MDS ≥15, 10,5% z 4018 badanych z MDS 13-14 i u 10,8% z 8579 pacjentów z MDS ≤12. Wykazano, że wzrost o jedną jednostkę MDS >12 po uwzględnieniu wszystkich zmiennych towarzyszących (+1 kategorii HR 0,95, 95% CI: 0,91 do 0,98, p = 0,002) wiąże się z mniejszym ryzykiem MACE. Nie stwierdzono związku między WDS a MACE (skorygowany model +1 kategorii HR 0,99, 95% CI: 0,97 do 1,01).

Większe spożycie zdrowych produktów żywnościowych może mieć większe znaczenie we wtórnej prewencji choroby wieńcowej, niż unikanie mniej zdrowych produktów typowych dla diety zachodniej. Obserwacje te sugerują, że zalecenia żywieniowe powinny skupiać się na zachętach do większej konsumpcji zdrowych produktów spożywczych, a dla lekarzy mogą stać się wskazówką w rozmowach z pacjentami.

Opracowano na podstawie European Heart Journal, 24 Kwietnia 2016

Emilia Kudraszew