Jakie cele leczenia nadciśnienia w podeszłym wieku? Komentarz do badania SPRINT

Aram V. Chobanian. SPRINT Results in Older Patients. How Low to Go? JAMA online first. 

W podgrupie pacjentów w podeszłym wieku  w badaniu SPRINT wykazano bardzo znaczącą redukcję incydentów sercowo-naczyniowych i zgonów ze wszystkich przyczyn. Komentarz do wyników napisał Aram V. Chobanian (Boston University Medical Center).

Autor przypomina, że rozpowszechnienie nadciśnienia u osób 75 i więcej lat wynosi w USA ponad 75%.

Docelowe wartości ciśnienia skurczowego (SBP) w tej grupie wiekowej są przedmiotem kontrowersji.  Wielu lekarzy  ma wątpliwości co do obniżania SBP poniżej 160 mm Hg, głównie z obawy przed działaniami niepożądanymi, a także dla uniknięcia stosowania dużej liczby leków u osób najczęściej już stosujących leczenie z powodu chorób współistniejących.

Wytyczne JNC 8 podniosły cel terapeutyczny dla pacjentów w wieku  60 i więcej lat do <150 mm Hg, ale część członków panelu zgłosiła zdanie odrębne optując za  wartościami <140 mm Hg. Wyniki SPRINT z pewnością powodują konieczność rewizji tych rekomendacji.

Zdaniem autora należy brać pod uwagę kilka kwestii. Z powodu kryteriów wyłączenia wyników nie można odnosić do osób z cukrzycą, po udarze, z niewydolnością serca czy hipotonią ortostatyczną. Badanie objęło tylko pacjentów ambulatoryjnych mieszkających w warunkach domowych a więc nie osoby z domów opieki czy nie opuszczające mieszkań. Ponadto, z reguły osoby rekrutowane do badań nie odzwierciedlają ogólnej populacji, w której występuje więcej chorób współistniejących i częściej zespół kruchości (frailty).

W opinii autora stan wiedzy uzasadnia u osób 75 i więcej lat postępowanie stopniowe. Pierwszym celem leczenia może być SBP <140 mm Hg. Jeśli leczenie jest dobrze tolerowane, można rozważyć dostosowanie leków i ich dawkowania do osiągnięcia wartości <130 mm Hg przy ścisłym monitorowaniu pacjenta. Szczególna uwaga powinna być zwrócona na ryzyko hipotonii ortostatycznej.  Przydatne mogą być złożone preparaty hipotensyjne dla zmniejszenia ilości leków.

Opracowano na podstawie: JAMA, 19 maja 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Jakie cele leczenia nadciśnienia w podeszłym wieku? Komentarz do badania SPRINT”