Ile osób ma „idealny stan zdrowia sercowo-naczyniowego” wg definicji AHA?

Adnan Younus. i wsp. A Systematic Review of the Prevalence and Outcomes of Ideal Cardiovascular Health in US and Non-US Populations. Mayo Clin Proc. 2016;91(5):649-670 (dostępny pełen tekst)

Choroby sercowo-naczyniowe pozostają najczęstszą przyczyną zgonów w USA a ich koszt szacowany jest na 320 mld USD rocznie.

Organizacja American Heart Association’s (AHA) zaproponowała  cele prewencji sercowo-naczyniowej do 2020 roku. W dokumencie„Strategic Impact Goal Through 2020 and Beyond”, na podstawie wyników licznych badań epidemiologicznych opracowano siedem wskaźników stanu zdrowia sercowo-naczyniowego. Jako wartości idealne uznano niepalenie papierosów w ogóle lub od co najmniej roku, BMI <25 kg/m2, aktywność fizyczną  >150 minut tygodniowo,  4 lub 5 komponentów zdrowej diety oraz wartości bez leczenia: stężenia cholesterolu całkowitego <200 mg/dl, SBP <120 mm Hg i DBP <80 mm Hg oraz glikemii na czczo <100 mg/dL.

W piśmie Mayo Clinic Proceedings opublikowano pracę poświęconą częstości występowania idealnego stanu zdrowia sercowo-naczyniowego (definiowanego jako 6 lub 7 wskaźników idealnych) w populacjach w USA i poza tym krajem. Autorzy przeprowadzili przegląd systematyczny i metaanalizę baz MEDLINE, CINAHL i Cochrane Register of Controlled Trials z lat 2001-2015. Słowami kluczowymi były: A“life’s simple 7”, “AHA 2020” i “ideal cardiovascular health”.

W 14 kohortach z USA częstość idealnego stanu wahała się od  0.5% w populacji Afroamerykanów do   12% w grupie pracowników służby zdrowia z Florydy. W 15 kohortach spoza USA najniższy wskaźnik odnotowano w Iranie (0,3%) a najwyższy w chińskiej korporacji (15%). Wykazano korelację  idealnych wskaźników zdrowia ze śmiertelnością ogólną i sercowo-naczyniową oraz ze zdarzeniami   sercowo-naczyniowymi. Wraz ze wzrostem  idealnych wskaźników obserwowano także rzadsze występowanie raka, depresji, zaburzeń poznawczych i cukrzycy.

Stwierdzono że dystrybucja idealnych wskaźników zdrowia sercowo-naczyniowego jest podobna w USA i poza USA, z niskim odsetkiem osób z 6 lub 7 takimi wskaźnikami. Wydaje się, że korzyści z ich występowania wykraczają poza  zapobieganie chorobom  sercowo-naczyniowym. Wyniki wskazują na potrzebę intensyfikacji działań  prewencyjnych o charakterze globalnym  oraz koncentrację na wskaźnikach zdrowia sercowo-naczyniowego i interwencjach przynoszących ich największą poprawę.

Opracowano na podstawie Mayo Clinic Proceedings,  maj 2016

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Ile osób ma „idealny stan zdrowia sercowo-naczyniowego” wg definicji AHA?”