Aktywność fizyczna w czasie wolnym wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka 13 rodzajów raka – nowa metaanaliza

Steven C. Moore i wsp. Association of Leisure-Time Physical Activity With Risk of 26 Types of Cancer in 1.44 Million Adults. JAMA Intern Med. Published online

Szacunkowo 51% osób w USA  nie wypełnia zalecanych norm aktywności fizycznej.  Wiadomo, że aktywność fizyczna w czasie wolnym zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe i umieralność całkowitą. Są również doniesienia, że redukuje zapadalność na raka jelita grubego, piersi i endometrium, mniej natomiast wiadomo na temat wpływu na inne rodzaje raka – każdy stopień redukcja ryzyka  miałby istotne znaczenie dla zdrowia publicznego.

W JAMA Internal Medicine opublikowano metaanalizę  poświęconą temu zagadnieniu. Włączono do niej 12 prospektywnych badań kohortowych z USA i Europy (dane wyjściowe z lat 1987-2004), które zawierały informacje o deklarowanej aktywności fizycznej w wolnym czasie. Oceniano zapadalność na 26 rodzajów nowotworów złośliwych  w  dziesiątym górnym i dolnym percentylu aktywności fizycznej.

Do analizy włączono dane  1,44 miliona osób (mediana wieku 59 lat, 57% kobiet), u których rozpoznano 186 932 przypadki nowotworów .

Wysoka vs niska aktywność fizyczna w czasie wolnym zmniejszała ryzyko 13 rodzajów  nowotworow: raka przełyku o 42%, wątroby o 27%, płuc o 26%, nerek o 23%, żołądka o 22%; endometrium o 21%, białaczki o 20%, szpiczaka mnogiego o 17%, raka jelita grubego o 16%, raka głowy i szyi o 15%, raka odbytnicy o 13%, raka pęcherza o 13% i raka piersi o 10%.

Aktywność fizyczna zwiększała  ryzyko raka prostaty o 5% i czerniaka o 27%.

Większość obserwowanych związków była niezależna od masy ciała i palenia (z wyjątkiem raka płuc).

Ograniczeniem pracy może być niemożność całkowitego wykluczenia wpływu innych prozdrowotnych zachowań (np. dieta) a także opieranie się na deklarowanym poziomie aktywności fizycznej. Tym niemniej, wyniki uzasadniają promocję aktywności fizycznej jako kluczowego czynnika prewencji raka na poziomie populacyjnym.

Opracowano na podstawie: JAMA Internal Medicine, 16 maja 2016

Marcin Kargul

 

TAGI:
0 replies on “Aktywność fizyczna w czasie wolnym wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka 13 rodzajów raka – nowa metaanaliza”