Przy jakiej wartości BMI umieralność ogólna jest najmniejsza? Nowe, niepodziewane wyniki z Danii

Shoaib Afzal i wsp. Change in Body Mass Index Associated With Lowest Mortality in Denmark, 1976-2013.  JAMA. 2016;315(18):1989-1996

Wyniki badań wskazują, że przeciętne wartości wskaźnika BMI wzrosły w ostatnich dekadach w większości krajów, natomiast częstość i nasilenie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u osób otyłych uległy zmniejszeniu. Czy zatem zmieniła się też wartość BMI, przy której umieralność całkowita jest najmniejsza?

Odpowiedzi na to pytanie podjęli się badacze z Danii. Poddali analizie dane uzyskane z trzech badań kohortowych tej samej populacji: Copenhagen City Heart Study z lat 1976-1978 (n = 13 704) i 1991-1994 (n = 9482) oraz Copenhagen General Population Study z lat 2003-2013 (n = 97 362). Uczestnicy byli obserwowani od włączenia do listopada 2014 r. W czasie obserwacji zmarło 78%, 53% i 16% uczestników odpowiednich kohort.

Umieralność z wszystkich przyczyn była najniższa przy następujących wyjściowych wartościach wskaźnika BMI ((95% CI):

1976-1978                             23.7 (23.4 – 24.3)

1991-1994                             24.6 (24.0 – 26.3)

2003-2013                             27.0 (26.5 – 27.6)

Współczynniki ryzyka dla BMI >= 30 w porównaniu z 18,5-24,9 wyniosły odpowiednio 1.31 (95%CI, 1.23-1.39),  1.13 (95%CI, 1.04-1.22) i 0.99 (95%CI, 0.92-1.07). A zatem, podczas gdy w latach 1976-1978 otyłość zwiększała ryzyko zgonu o 31%, dla lat 2003-2013 zwiększenia ryzyka nie obserwowano. Wyniki były spójne po uwzględnieniu wieku, płci, palenia i wywiadu chorób sercowo-naczyniowych lub raka.

W dyskusji jako potencjalne wytłumaczenie  autorzy wymieniają postęp w leczeniu czynników ryzyka i chorób sercowo-naczyniowych, który poprawił rokowanie we wszystkich kategoriach BMI, ale być może w większym stopniu przy wyższym BMI. Ponadto znaczenie może mieć wydłużenie życia – większy odsetek dożywający starszego wieku. Potrzebne są jednak dalsze badania, aby w pełni wyjaśnić powód zaobserwowanej zmiany i jej implikacje.

Zdaniem autorów, jeśli wyniki zostaną potwierdzone w innych badaniach, zajdzie potrzeba rewizji  definicji   nadwagi wg. WHO (BMI>=25), która powstała na podstawie danych sprzed wielu lat.

W opinii jednego z autorów, Børge G. Nordestgaarda (University of Copenhagen):

Co ważne, nasze wyniki nie powinny być interpretowane jako sugestia, że teraz ludzie mogą jeść tak dużo jak mają ochotę, lub że osoby z „normalną wagą” powinny jeść więcej aby uzyskać nadwagę. Wyniki mówią, że być może osoby z nadwagą nie powinny aż tak się przejmować swoją wagą jak wcześniej.

Opracowano na podstawie: JAMA, 10 maja 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Przy jakiej wartości BMI umieralność ogólna jest najmniejsza? Nowe, niepodziewane wyniki z Danii”