Nieprzestrzeganie zaleceń przez pacjentów – czy lekarze są tego świadomi?

Rosemary Hines; Neil J. Stone. Patients and Physicians Beliefs and Practices Regarding Adherence to Cardiovascular Medication. JAMA Cardiol. Published online (dostępny pełen tekst)

Kluczowym elementem każdej terapii jest przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz odpowiednia współpraca chorego (określając współpracę chorego z lekarzem używa się angielskiego słowa adherence).  Wraz z globalnym wzrostem liczby pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi nieprzestrzeganie zaleceń i przerywanie leczenia staje się główną przyczyną niepowodzeń terapeutycznych i związanych z nimi kosztów.

Wymienia się wiele  przyczyn niskiego adherence, w tym bariery finansowe, działania niepożądane leków oraz niezrozumienie korzyści leczenia przez pacjentów. Dla poprawy współpracy konieczna jest dobra komunikacja lekarzy z chorymi. Badacze z Chicago opublikowali pracę poświęconą temu  zagadnieniu.

W badaniu posłużyli się  na kwestionariuszami opartymi na skali Morisky Medication Adherence Scale, o których wypełnienie poprosili 21 kardiologów i ich 66 pacjentów.

Większość pacjentów (61%)  podała że nie omawia zagadnienia adherence z lekarzami lub czyni to rzadko. Spośród nich 8 (13%)  miało niski a 36 (55%)  średni wskaźnik adherence.

Tylko jeden lekarz potrafił wskazać swojego pacjenta nieprzestrzegającego zaleceń. Dwie trzecie lekarzy przyznało, że nie jest świadoma, jak często ich pacjenci pomijają dawki leków, chociaż wszyscy lekarze zgodzili się, że ważne jest rozmawianie o tym z pacjentami.

Zdaniem autorów niedostateczne uznanie problemu adherence w świadomości lekarzy może skutkować niedostatecznym efektem terapeutycznym leczenia a także stosowaniem dodatkowych leków  dla poprawy parametrów czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

Sugerują oni zadawanie jednego prostego pytanie każdemu pacjentowi , np. ile leków „na serce”   pominął w ostatnich 30 dniach. Pominięcie leków często może w dużym stopniu wyjaśnić zaobserwowane podczas wizyty nieprawidłowości.

Opracowano na podstawie: JAMA Cardiology, 11 maja 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Nieprzestrzeganie zaleceń przez pacjentów – czy lekarze są tego świadomi?”