Długoterminowe ograniczenie kaloryczne u zdrowych, nieotyłych osób – wpływ na jakość życia zależną od stanu zdrowia. Badanie CALERIE 2

Comprehensive Assessment of Long-term Effects of Reducing Intake of Energy (CALERIE) Phase 2 Study Group. Effect of Calorie Restriction on Mood, Quality of Life, Sleep, and Sexual Function in Healthy Nonobese Adults. The CALERIE 2 Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. Published online (dostępny pełen tekst ang.)

W randomizowanym badaniu z udziałem 220 zdrowych, nieotyłych  osób, długoterminowe (2 lata) ograniczenie  wartości energetycznej  posiłków o 25%  nie miało negatywnych i miało pewne pozytywne efekty na jakość życia zależną od stanu zdrowia (health-related quality of life). 

JAMA Internal Medicine, 2 maja 2016

 


0 replies on “Długoterminowe ograniczenie kaloryczne u zdrowych, nieotyłych osób – wpływ na jakość życia zależną od stanu zdrowia. Badanie CALERIE 2”