Czy nowe dane nt. tłuszczów w diecie radykalnie zmienią dotychczasowe zalecenia dietetyczne? Komentarz redakcyjny BMJ

J Lennert Veerman. Dietary fats: a new look at old data challenges established wisdom. BMJ 2016;353:i1512 (dostępny pełen tekst)

W BMJ opublikowano nową analizę badania  Minnesota Coronary Experiment (MCE), podważająca hipotezę o korzystnych efektach zamiany  w diecie tłuszczów nasyconych na wielonienasycone (hipoteza lipidowa,  diet-heart hypothesis). Komentarz do badania napisał dr J Lennert Veerman (University of Queensland, Australia).

Autor zwraca uwagę, że zastrzeżenia co do powszechnej opinii na temat  tłuszczów w diecie wysuwane są już od około  dekady. Ostatnie wytyczne żywieniowe 2015 US Dietary Guidelines zniosły górny limit całkowitej dziennej konsumpcji tłuszczów i cholesterolu, chociaż utrzymały rekomendację ograniczenia konsumpcji tłuszczów nasyconych do 10% dziennego zapotrzebowania kalorycznego. W świetle wyników badania MEC również to ostatnie zalecenie zostanie pewnie poddane ponownej analizie.

Teoria lipidowa opierała się głównie na wynikach badań obserwacyjnych, w których metaanalizie przyjmowanie w diecie kwasu linolowego było odwrotnie skorelowane z ryzykiem choroby wieńcowej  w sposób zależny od dawki.

Idealnie, rekomendacje żywieniowe powinny opierać się badaniach randomizowanych oceniających twarde punkty końcowe.

Badania randomizowane stoją wyżej w hierarchii dowodów niż   długoterminowe badania  obserwacyjne. Jednakże badania randomizowane w omawianej kwestii są nieliczne i prowadzone były w ograniczonych grupach pacjentów, jak pensjonariusze domów opieki w badaniu MCE, a nie w ogólnej populacji.

Z kolei badania obserwacyjne, choć prowadzone w populacji ogólnej,  mają ograniczenia metodologiczne wynikające z braku randomizacji. Osoby bardziej dbające o zdrowie mogą spożywać więcej tłuszczów wielonienasyconych a zarazem przejawiać więcej innych zachowań prozdrowotnych, których nie można całkowicie wyeliminować  w analizie statystycznej.

W opinii autora, korzyści ze spożywania wielonienasyconych tłuszczów  zamiast tłuszczów nasyconych wydają się mniej pewne niż myśleliśmy. W oczekiwaniu na kolejne badania, które być może przybliżą nas do uzyskania odpowiedzi,  powinniśmy jeść więcej ryb, owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych. Powinniśmy unikać soli, cukru, przemysłowych tłuszczów trans a także unikać objadania się.

Opracowano na podstawie: BMJ, 12 kwietnia 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Czy nowe dane nt. tłuszczów w diecie radykalnie zmienią dotychczasowe zalecenia dietetyczne? Komentarz redakcyjny BMJ”