Czy bogaci żyją dłużej? Zależność między dochodami a średnią długością życia w USA w latach 2001-2014

Raj Chetty i wsp. The Association Between Income and Life Expectancy in the United States, 2001-2014. JAMA online (dostępny pełen tekst ang.)

… wyższy dochód był związany z wyższą długością życia w całym zakresie rozpiętości dochodu. Różnica pomiędzy najbogatszym i najbiedniejszym 1% osób wyniosła 14,6 lat u mężczyzn i 10,1 lat u kobiet …

JAMA, 10 kwietnia 2016

0 replies on “Czy bogaci żyją dłużej? Zależność między dochodami a średnią długością życia w USA w latach 2001-2014”