Nadciśnienie tętnicze – nowe kanadyjskie wytyczne. Nadciśnienie tętnicze – nowe kanadyjskie wytyczne. Pierwsze rekomendacje uwzględniające wyniki badania SPRINT

CHEP Guidelines Task Force. Hypertension Canada’s 2016 CHEP Guidelines for Blood Pressure Measurement, Diagnosis, Assessment of Risk, Prevention and Treatment of Hypertension. Canadian Journal of Cardiology online (dostępny pełen tekst)

Organizacja Hypertension Canada corocznie publikuje aktualizację wytycznych dotyczących nadciśnienia. Najnowsze rekomendacje „2016 CHEP Guidelines for Blood Pressure Measurement, Diagnosis, Assessment of Risk, Prevention and Treatment of Hypertension” są dostępne na stronach internetowych Canadian Journal of Cardiology jako zaakceptowany manuskrypt.

Publikacja zawiera najnowsze zalecenia wraz naukową dyskusję dotyczącą zmian w porównaniu z wersją z 2015 r.

W części dotyczącej diagnostyki do nowości zalicza się zalecenie  pomiaru ciśnienia podczas wizyty u lekarza za pomocą  w pełni automatycznego urządzenia bez żadnego kontaktu z pracownikiem służby zdrowia, w czasie gdy pacjent jest sam w spokojnym, cichym pomieszczeniu.

Innym nowym zaleceniem jest dopuszczenie pomiaru stężenia lipidów warunkach nie na czczo.

A zakresie leczenia wytyczne rekomendują zwiększenie pożycia potasu w diecie u osób nie mających wysokiego ryzyka hiperkaliemii.

Najbardziej znaczącą zmianą jest zalecenie rozważenia nowych docelowych wartości ciśnienia tętniczego na poziomie ≤ 120/80  mm Hg w wyselekcjonowanych grupach wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego:

  1. w wieku ≥ 75 lat
  2. z szacowanym całkowitym 10-letnim ryzykiem sercowo-naczyniowym  >15%
  3. z kliniczną lub subkliniczną chorobą sercowo-naczyniową
  4. z przewlekłą chorobą nerek (nefropatia niecukrzycowa, proteinuria <1 g/d, e-GFR 20-59 mL/min/1.73m2)

U takich pacjentów należy starannie rozważyć korzyści i ryzyko intensywnego leczenia, jako że są oni szczególnie narażeni nie tylko na zdarzenia sercowo-naczyniowe, ale też na działania niepożądane leczenia.

Zalecenia te powstały w oparciu o wyniki opublikowanego w zeszłym roku badania Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT). W badaniu tym u 9631 pacjentów porównano leczenie intensywne (cel ciśnienie skurczowe <120 mm Hg) z leczeniem konwencjonalnym (<140 mm Hg).

W grupie leczonej intensywnie stwierdzono znaczącą redukcję pierwszorzędowego złożonego punktu końcowego (składającego się z zawału, innego OZW, udaru, ostrej niewydolności serca i zgonu sercowo-naczyniowego) o 25% oraz  redukcję  śmiertelności całkowitej  o 27%.

Wytyczne Canadian Hypertension Education Program jako pierwsze uwzględniły wyniki badania SPRINT w zaleceniach dotyczących terapii.

Opracowano na podstawie Canadian Journal of Cardiology, 10 marca 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Nadciśnienie tętnicze – nowe kanadyjskie wytyczne. Nadciśnienie tętnicze – nowe kanadyjskie wytyczne. Pierwsze rekomendacje uwzględniające wyniki badania SPRINT”