Czy epidemia otyłości doprowadzi do skrócenia życia? Najnowsze niepokojące dane.

David S. Ludwig. Lifespan Weighed Down by Diet. JAMA online (dostępny pełen tekst)

Pomiędzy latami 1850 a 1980 oczekiwana długość życia w USA niemal podwoiła się, z 38 do 71 lat u mężczyzn i z 40 do 78 lat u kobiet. Jednakże, wraz z początkiem epidemii otyłości pod koniec lat 70-tych trend ten uległ wyhamowaniu i według niektórych szacunków długość życia zacznie się wyraźnie zmniejszać w połowie 21 wieku.

Najnowsze, wstępne dane Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zdają się potwierdzać te przewidywania. Skorygowana o wiek umieralność w pierwszych 9 miesiącach 2015 r.  zwiększyła się istotnie w porównaniu do 2014 r., wzrosła zwłaszcza liczba zgonów związanych z otyłością (choroby serca o 1%, cukrzyca o 1%, choroby wątroby o 3%, udar o 4%).

Zdaniem Davida S. Ludwiga, autora komentarza w JAMA, otyłość i zła dieta przyczyniają się do rozwoju chorób przewlekłych, ale przez ostatnie dekady wpływ ten był niwelowany rosnącym stosowaniem szerokiego wachlarza leków hipotensyjnych, hipolipemizujących, przeciwcukrzycowych, a także stosowaniem rewaskularyzacji naczyń wieńcowych, dializ i innych procedur leczniczych.

Dane CDC mogą sugerować, że osiągnięty został punkt, w którym technologie przestają kompensować niezdrowy styl życia. Potwierdzają to bardziej szczegółowe dane epidemiologiczne.

Już od 1983 r. można zaobserwować spadek oczekiwanej długości życia w mężczyzn w 11 okręgach a kobiet w 180 okręgach (county) w USA. Ich lokalizacja koresponduje z największym nasileniem wskaźników otyłości. Trend w kierunku skracania długości życia nasili się, gdy obecna generacja dzieci z wyższą średnią wagą niż poprzednie osiągnie dorosłość.

Autor zwraca uwagę, że środki na badania nad otyłością są dalece niewystarczające. W 2015 r. Narodowe Instytuty Zdrowia  (National Institutes of Health) przeznaczyły na nie 900 mln dolarów, co odpowiada kosztowi opracowania tylko jednego nowego leku. Z tego powodu badania dotyczące skuteczności diet mają ograniczenia metodologiczne związane z nieadekwatną wielkością próby czy zbyt krótkim czasem obserwacji.

Sytuacja wymaga wszechstronnej narodowej strategii. Jej częścią powinny być wysokiej jakości niezależne badania.

W ostatnich latach udało się ograniczyć konsumpcję tłuszczów trans. Obecnie najbardziej szkodliwe składniki pożywienia to dodawane do żywności cukry proste oraz węglowodany wysoko przetworzone. W miejsce pszenicy i kukurydzy regulacje takie jak podatki czy subsydia powinny zachęcać do produkcji warzyw, owoców, roślin strączkowych, orzechów, wysokiej jakości produktów białkowych i innych pełnowartościowych produktów.

Rola profesjonalistów medycznych  to przede wszystkim dostarczanie wzorców prozdrowotnych zachowań i poradnictwo dietetyczne.

Podjęcie tych kroków może zapobiec pesymistycznymi scenariuszowi, w którym życie dzisiejszych dzieci będzie krótsze i mniej zdrowe niż ich rodziców.

Opracowano na podstawie: JAMA, 4 kwietnia 2016

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Czy epidemia otyłości doprowadzi do skrócenia życia? Najnowsze niepokojące dane.”