Optymistycznie o perspektywach walki z rakiem – komentarz w NEJM

Douglas R. Lowy, Francis S. Collins Aiming High — Changing the Trajectory for Cancer. NEJM 2016;371:1901-03 (dostępny pełen tekst)

Nowotwory złośliwe  to w rzeczywistości setki chorób. Osiągnięcia  nauk biomedycznych pozwalają na wyleczenie w niektórych  z nich, jak większość przypadków chłoniaka Hodgkina czy ostrych białaczek u dzieci, w innych nowotworach też odnotowano  znaczące postępy terapeutyczne.

W ciągu ostatnich 25 lat w USA umieralność z powodu nowotworów zmniejszyła się o 23 % co można oszacować jako łącznie 1,7 miliona uratowanych osób. Tym niemniej, rak jest drugą najczęstszą przyczyną zgonu, co roku umiera z jego powodu 600 000 Amerykanów – ok. 1600 dziennie.

Zdaniem autorów komentarza w NEJM, czas na nową ofensywę w walce z nowotworami a dzięki ostatnim odkryciom nauki i postępom technologii szanse sukcesu są większe niż kiedykolwiek.

Osiągnięcia genetyki, w tym Human Genome Project, pozwoliły na stwierdzenie, że rak to w zasadzie choroba genomu. Poznanie mutacji  kluczowej dla rozwoju danego nowotworu jest często ważniejsze niż wiedza, z którego organu się on wywodzi.

Technologie genomiczne pokazały także, że chociaż każda postać raka jest odrębna z molekularnego punktu widzenia, to zaburzenia  pewnych szlaków się powtarzają – co pozwoliło na opracowanie nowej generacji leków.

Kolejnym obiecującym obszarem zainteresowań są komórki inne niż nowotworowe – podścieliska  czy  układu immunologicznego w mikrośrodowisku  guza, wpływające na rozwój raka. Badane od lat immunoterapie zaczęły przynosić znaczące sukcesy w postaci remisji a niekiedy wyleczenia czerniaka, chłoniaków, raków jajnika czy nerek.

Potężne możliwości bioinformatyczne, pozwalające na analizę wielkiej ilości danych molekularnych i klinicznych,  tworzą nowoczesne modele predykcyjne rozwoju raka i odpowiedzi terapeutycznej.

Zdaniem autorów komentarza największym wyzwaniem obecnie  jest praktyczne wykorzystanie tych osiągnięć w terapii, w połączeniu z postępami w prewencji, skriningu i wczesnym wykrywaniu raka. Nadzieje wiążą oni z nową inicjatywą  rządową koordynowaną przez wiceprezydenta Bidena – Cancer Moonshot Task Force, która zapewnia finansowanie badań w wysokości 1 mld dolarów.

Opracowano na podstawie: NEJM, 4 kwietnia 2016

TAGI:
0 replies on “Optymistycznie o perspektywach walki z rakiem – komentarz w NEJM”