Zapobieganie alergiom pokarmowym u niemowląt – wczesne podawanie czy unikanie określonych produktów?

Gary W.K. Wong. Preventing Food Allergy in Infancy — Early Consumption or Avoidance? NEJM online (dostępny pełen tekst ang.)

Badanie Enquiring about Tolerance (EAT) – uprzednio żywionym tylko piersią niemowlętom włączano do diety po 3 miesiącach życia 6 potencjalnie alergizujących pokarmów  (masło orzechowe, jajko, mleczny jogurt, pastę sezamową, białą rybę i pszenne ciastko) …

NEJM, 4 marca 2016

 

0 replies on “Zapobieganie alergiom pokarmowym u niemowląt – wczesne podawanie czy unikanie określonych produktów?”