Najnowsze wytyczne żywieniowe – złe wieści dla miłośników słodyczy i napojów dosładzanych

Mike Mitka. New Dietary Guidelines Place Added Sugars in the Crosshairs. JAMA online (dostępny pełen tekst)

Najnowsze wytyczne żywieniowe: 2015-2020 Dietary Guidelines, opublikowane w USA przez Department of Health and Human Services (HHS) i Department of Agriculture (USDA) (http://1.usa.gov/21N65zL), po raz pierwszy rekomendują ograniczenie spożycia dodanych cukrów prostych do 10% dziennego zapotrzebowania kalorycznego.

Zalecenia te nie obejmują cukrów zawartych w naturalnych pokarmach, jak owoce czy nabiał, a tylko cukry dodane przy wytwarzaniu i przetwarzaniu żywności oraz dosładzanie produktów „przy stole”.

Zalecane 10% dziennego zapotrzebowania kalorycznego nie jest „magiczną liczbą”, raczej przyjętym arbitralnie realnym do osiągnięcia celem.

Wytyczne HHS/USDA są zgodne z zaleceniami WHO, natomiast rekomendacje American Heart Association (AHA) idą jeszcze dalej i zalecają limit 5% (Johnson R K et al. Circulation. 2009;120[11]:1011-1020).

Nadmierne spożycie produktów z dodanym cukrem, zwłaszcza w napojach dosładzanych, związane jest z otyłością, nadciśnieniem, dyslipidemią i uogólnionym stanem zapalnym, a przez to z cukrzycą i chorobami sercowo-naczyniowymi.

Obecnie Amerykanie spożywają średnio  13,4% kalorii w postaci dodanych cukrów prostych, u dzieci i młodzieży jest to 17%. Spożycie powyżej zalecanej normy dotyczy 70% społeczeństwa.

W typowej diecie 31% cukrów prostych pochodzi z przekąsek i słodyczy a 47% z napojów dosładzanych, w tym 25% z napojów typu cola. Dzienny limit cukrów prostych zawiera się w jednej puszce takiego napoju. Brak szczegółowych ograniczeń dla napojów typu cola w wytycznych HHS/USDA spotkał się z glosami krytyki a nawet podejrzeniami o lobbing ze strony producentów.

Eksperci sugerują, że skuteczne w skali populacyjnej dla zmniejszenie konsumpcji napojów typu cola mogą być środki takie jak wyższe opodatkowanie, ostrzeżenia na opakowaniach, mniejsze opakowania oraz ograniczony dostęp, zwłaszcza w szkołach.

Ograniczenie spożycia cukrów prostych ma znaczenie nie tylko w prewencji sercowo-naczyniowej. Podczas ostatniego forum na temat diety i nowotworów, organizowanego przez Harvard Health Publications (https://theforum.sph.harvard.edu/events/cancer-and-diet/), zwracano uwagę na związek spożycia cukrów prostych i otyłości z ryzykiem raka. Są także pojedyncze doniesienia o związku spożycia cukrów prostych z rakiem niezależnie od otyłości.

Opracowano na podstawie: JAMA, 23 marca 2016

Marcin Kargul

 

0 replies on “Najnowsze wytyczne żywieniowe – złe wieści dla miłośników słodyczy i napojów dosładzanych”