Czy pacjenci informują lekarzy o stosowaniu „komplementarnych i alternatywnych” metod leczenia?

Judy Jou i wsp.  Nondisclosure of Complementary and Alternative Medicine Use to Primary Care Physicians. Findings From the 2012 National Health Interview Survey. JAMA Intern Med. 2016;176(4):545-546 (dostępny pełen tekst)

Chociaż z tzw. medycyny komplementarnej i alternatywnej (complementary and alternative medicine, CAM) korzysta w USA ok. 30% osób, to aktywności te często nie są zintegrowane z działaniami z zakresu medycyny konwencjonalnej. Lekarze rzadko inicjują z pacjentami rozmowę o CAM a pacjenci z kolei nie wspominają o tym z obawy o dezaprobatę.

Autorzy omawianego badania przeanalizowali ten problem w oparciu o dane z rejestru National Health Interview Survey (NHIS) z 2012 roku.

Dane na temat CAM uzyskano od 34 525 osób, z których 29,6% (10 158 ) deklarowało korzystanie z CAM w przeciągu poprzedzających 12 miesięcy. Wśród nich 7 493 korzystało także z opieki lekarza POZ.

Spośród osób korzystających z CAM oraz z opieki lekarza POZ (7 493) ogółem 42,3% nie ujawniło lekarzowi korzystania z CAM. Odsetki niepoinformowania dla wybranych różnych postaci CAM wyniosły:

– stosowanie ziół i suplementów – 25%,
– akupunktura – 35%,
– homeopatia – 51%
– joga, tai chi – 65% ,
– medytacje – 64%

Najczęstszymi podawanymi powodami nieujawniania korzystania z CAM były:

– brak pytań ze strony lekarza – 57%
– uznanie, że ta informacja nie jest lekarzowi potrzebna – 46%
– uznanie, że lekarz nie posiada odpowiedniej wiedzy o CAM – 7,6%5
– obawa przed dezaprobatą lekarza – 5,8%
– wcześniej wyrażona przez lekarza dezaprobata wobec CAM – 2%

A zatem co trzeci Amerykanin korzysta z medycyny komplementarnej i alternatywnej, ale  ponad 40% nie omawia tego z lekarzem. Główną przyczyną nie jest obawa przed dezaprobatą, a raczej brak pytań ze strony lekarza.

Lekarze powinni bardziej aktywnie wypytywać o CAM, zwłaszcza o formy mogące mieć znaczenie kliniczne. Może to poprawić koordynację opieki i zredukować ryzyko niekorzystnych interakcji pomiędzy medycyną konwencjonalną a komplementarną i alternatywną.

Opracowano na podstawie: JAMA Internal Medicine, 21 marca 2016

0 replies on “Czy pacjenci informują lekarzy o stosowaniu „komplementarnych i alternatywnych” metod leczenia?”