Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego i prewencja pierwotna – jakie zmiany są potrzebne?

Maarten J. G. Leening, Jarett D. Berry, Norrina B. Allen. Lifetime Perspectives on Primary Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Disease. JAMA online (dostępny pełen tekst)

Jakaś forma choroby sercowo-naczyniowej (cardiovascular disease, CVD) w ciągu całego życia zostanie rozpoznana u dwóch trzecich z nas, jedna trzecia umrze z powodu CVD. Artykuł z cyklu „Viewpoint” w JAMA poświęcony jest aktualnym wyzwaniom oceny ryzyka oraz prewencji pierwotnej CVD. Poruszane kwestie dotyczą głównie znaczenia długoterminowej perspektywy.

Najnowsze wytyczne ACC/AHA zalecają ocenę 30-letniego ryzyka sercowo-naczyniowego u osób w wieku 20-59 lat bez choroby sercowo-naczyniowej i bez wysokiego jej ryzyka krótkoterminowego (kalkulator ryzyka krótko- i długoterminowego). Wyniki takiej oceny są pomocne w komunikacji z pacjentem na temat prozdrowotnego stylu życia, nie ma jeszcze danych dotyczących decydowania na tej podstawie o farmakoterapii.

Aktualnie używane narzędzia do oceny ryzyka opierają się na jednoczasowej ocenie określonych parametrów (stężenie lipidów, ciśnienie tętnicze, palenie), najczęściej dokonywanej w starszym wieku. Jednakże szkodliwe działanie tych czynników akumuluje się w czasie, dlatego ocena ich długoterminowego wzorca pozwoliłaby na lepsze zidentyfikowanie osób zagrożonych epizodem sercowo-naczyniowym. Biorąc pod uwagę powszechność elektronicznych systemów gromadzenia danych medycznych, a także dane z wieloletnich badań populacyjnych, stworzenie takich algorytmów oceny ryzyka, opartych o cyklicznie powtarzane pomiary, jest jak najbardziej realne.

Tradycyjne skale oceny ryzyka ograniczają się do „twardych” zdarzeń: incydentów wieńcowych, udarów i/lub zgonów sercowo-naczyniowych. Nie odzwierciedlają zatem wszystkich innych manifestacji CVD, jak dławica piersiowa, TIA czy chromanie przestankowe. Proporcja tych „miękkich” form CVD staje się coraz większa, zwłaszcza u kobiet i osób w młodszym wieku. Powinny być zatem uwzględnione w algorytmach oceny ryzyka.

Zdaniem autorów sugerowane modyfikacje narzędzi oceny ryzyka pozwolą lepiej identyfikować bezobjawowe osoby o zwiększonym ryzyku CVD w perspektywie całego życia, wprowadzić odpowiednie strategie prewencyjne i jeszcze bardziej obniżyć obciążenia zdrowotne związane z chorobami sercowo-naczyniowymi.

JAMA, 21 marca 2016

0 replies on “Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego i prewencja pierwotna – jakie zmiany są potrzebne?”