Depresja a ryzyko zawału serca i nagłej śmierci sercowej.

Qing Wu, Juliana M.Kling. Depression and the Risk of Myocardial Infarction
and Coronary Death. A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies.  Medicine (Baltimore). 2016 Feb;95(6):e2815 (dostępny pełen tekst)

Wiele badań sugeruje związek depresji z ryzykiem choroby wieńcowej, ale wyniki dotychczasowych przeglądów systematycznych  są niejednoznaczne. Celem przedstawionej w artykule metaanalizy była ocena tych powiązań.

Przeszukano bazy elektroniczne MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, ISI Web of Science oraz bazę danych Scopus. Dwóch badaczy przeprowadziło niezależnie przegląd danych.

Wśród 19 spełniających niezbędne warunki badań kohortowych 11 przeprowadzono w USA, w 8 badano wyłącznie kobiety, 8 dotyczyło wyłącznie chorych po 65 roku życia. Łącznie przeanalizowano dane obejmujących 323 709 pacjentów, z czego 58,1 % stanowiły kobiety. Odnotowano 8447 przypadków zawału serca i nagłej śmierci wieńcowej w okresie follow-up obejmującym od 4 do 37 lat.

U pacjentów z depresją vs bez depresji skorygowany współczynnik ryzyka (hazard ratio, HR) wyniósł dla zawału serca i zgony wieńcowego   1.22 (95% CI, 1.13–1.32), dla zawału 1.31 (95% CI, 1.09–1.57)  i dla zgonu wieńcowego 1.36 (95% CI, 1.14–1.63).

Uwzględniając dane z 2015 roku w USA bezwzględny przyrost w ciągu roku związany z depresją to 51 przepadków zawału serca i 40 nagłej śmierci wieńcowej na 100 000 osób. Według najnowszych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego szacuje się, że około 16 milionów dorosłych w tym kraju (6,9%) spełnia kryteria epizodu depresyjnego. A zatem można oszacować, że  że 9000 przypadków nagłej śmierci wieńcowej  oraz 13 300 przypadków zawału serca  można przypisać depresji.

Dane uzyskane z przedstawionej metaanalizy  wskazują , że depresja powoduje znaczący wzrost ryzyka wystąpienia zawału serca i nagłej śmierci wieńcowej. Korelację tę zaobserwowano we wszystkich analizowanych podgrupach.

Zdaniem autorów, wyniki metaanalizy mają ważne implikacje dla zdrowia publicznego. Prewencja i leczenie depresji mogą znacząco zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe. Dalsze badania powinny być nakierowane na patomechanizmy obserwowanej zależności.

 

Opracowanie na podstawie : Internet /Luty 2016

Marzena Firlej

0 replies on “Depresja a ryzyko zawału serca i nagłej śmierci sercowej.”