Kto w historii wywarł największy wpływ na rozwój medycyny – ranking serwisu medscape

Steven Rourke; Grace EllisThe Most Influential Physicians in History: The Top Ten. www.medscape.com

Serwis www.medscape.com stworzył swój ranking 10 osób, które wywarły największy wpływ na rozwój medycyny. Znaleźli się w nim, w kolejności od miejsca 10 do 1:

10. Louis Pasteur (1822-1895)
Odkrywca procesów fermentacji (wykazał, że wywołują go drobnoustroje) i pasteryzacji, twórca szczepionek przeciwko wściekliźnie, cholerze i wąglikowi.

9. Jean-Martin Charcot (1825-1893)
Połączył obserwację kliniczną z etiopatogenezą chorób, stworzył system klasyfikacji chorób neurologicznych.

8. Edward Jenner (1749-1823)
Jeden z twórców immunologii, odkrywca szczepień ochronnych przeciw ospie.

7. Ibn Sina/Avicenna (980-1037)
Perski lekarz, filozof i uczony, autor Kanonu medycyny, używanego jako podręcznik do schyłku osiemnastego wieku.

6. Andreas Vesalius (1514-1564)
Twórca nowożytnej anatomii.

5. Zygmunt Freud (1856-1939)
Twórca psychoanalizy, zmienił praktykę psychiatrii i psychologii.

4. Sir Joseph Lister (1827-1912)
Chirurg, pionier antyseptyki.

3. Ignaz Semmelweis (1818-1865)
Położył podwaliny pod nową gałąź medycyny – antyseptykę, pierwszy propagator odkażania rąk w położnictwie.

2. Hippokrates (ok. 460-ok. 375 p.n.e.)
Lekarz grecki, jeden z prekursorów współczesnej medycyny, obdarzony przydomkiem „ojca medycyny”.

1. Sir William Osler (1849-1919)
Kanadyjski lekarz, osiągnął wielki wpływ na współczesną medycynę, głównie poprzez nacisk na uczenie adeptów medycyny przy łóżku chorego, autor The Principles and Practice of Medicine: designed for the use of practitioners and students of medicine.

17 marca 2016

0 replies on “Kto w historii wywarł największy wpływ na rozwój medycyny – ranking serwisu medscape”