Czy podstawowe grupy krwi mają wpływ na ryzyko sercowo-naczyniowe? Badanie ponad miliona dawców krwi

Vasan S, Rostgaard K, Majeed A, et al. AB0 blood group and risk of thromboembolic and arterial disease: A study of 1.5 million blood donors. Circulation 2016

Tematyka wpływu grup krwi na zdrowie budzi duże zainteresowanie opinii publicznej, ale daleko mniejsze lekarzy.

Uprzednio w małych badaniach stwierdzano związki grupy krwi ryzykiem sercowo-naczyniowym, ale próby te były  prowadzone w warunkach szpitalnych, u pacjentów z licznymi chorobami współistniejącymi i innymi czynnikami ryzyka. W Circulation opublikowano wyniki nowej pracy na ten temat.

Badaniem objęto 1 112 072 ogólnie zdrowych dawców krwi z bazy SCANDAT z lat 1987-2012 w Danii i Szwecji. Wyjściowo uczestnicy byli w wieku średnio 33 lata, 51% stanowiły kobiety, ok. 60% miało grupę nie-0 ( A, B lub AB) a 40% grupę 0. W ciągu 13,6 miliona lat obserwacji zanotowano 9170 epizodów żylnych i 24 653 zdarzeń sercowo-naczyniowych tętniczych.

Względna częstość epizodów żylnych (incidence rate ratio – IRR) dla grup nie – 0 vs 0 wyniosła 1.80, 95% CI 1.71–1.88 (zator płucny 1.75; zakrzepica żył głębokich 1.92; epizody żylne związane z ciążą 2.22).
Grupa krwi odpowiadała za 30-40% różnicy ryzyka żylnego, co ma istotne znaczenie z populacyjnej perspektywy, choć mniejsze na poziomie indywidualnym.

Dla incydentów tętniczych wartości IRR były mniejsze ale istotne statystycznie ( 1.10, 95% CI 1.05–1.14 dla zawału i 1.07; 95% CI 1.02–1.12 dla udaru).

Ogółem zwiększenie ryzyka było porównywalne dla grup A i B natomiast większe dla AB (osoby bez allelu grupy 0).

A zatem wyniki wskazują, że podstawowe grupy krwi są niezależnymi czynnikami ryzyka żylnego i w mniejszym stopniu tętniczego. Grupa krwi może mieć rolę w ocenie ryzyka zakrzepowo-zatorowego w połączeniu z uznanymi czynnikami ryzyka. Dalsze badania powinny ustalić praktyczne zastosowanie tej obserwacji.

Osoby z grupą krwi inną niż 0 mają znacząco większe ryzyko żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej i zdarzeń sercowo-naczyniowych (tętniczych), co wykazano w badaniu obejmującym 1,1 miliona dawców krwi.

Opracowano na podstawie: Circulation, 3 marca 2016

0 replies on “Czy podstawowe grupy krwi mają wpływ na ryzyko sercowo-naczyniowe? Badanie ponad miliona dawców krwi”