Wielochorobowość u osób w wieku powyżej 50 lat rośnie. Dane z badania English Longitudinal Study of Ageing

Nafeesa N. Dhalwan i wsp. Long terms trends of multimorbidity and association with physical activity in older English population.  Int J Behav Nutr Phys Act. 2016;13(1):8 (dostępny pełen tekst ang.)

Odsetek osób bez choroby przewlekłej stopniowo zmniejszał się  (33.9 % w latach 2002/2003 vs. 26.8 % w latach 2012/2013), natomiast częstość  wielochorobowości wzrosła w tym czasie z 31.7 % do. 43.1 %.

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 19 stycznia 2016