Żyjemy coraz dłużej ale jak długo w zdrowiu? Nowe dane z Anglii

Carol Jaggeri wsp. A comparison of health expectancies over two decades in England: results of the Cognitive Function and Ageing Study I and II. Lancet 2016; 387: 779–86 (dostępny pełen tekst)

W większości krajów rozwiniętych oczekiwana długość życia ulega wydłużeniu o co najmniej 2 lata na dekadę. Trendy oceniające niepełnosprawność nie są tak jednoznaczne, badania przynoszą sprzeczne wyniki co do jej rozpowszechnienia.

Jednym z mierników stanu zdrowia populacji jest oczekiwana długość życia bez niepełnosprawności (disability-free life expectancy, DFLE), która łączy informacje o ilościowe i jakościowe.

W the Lancet opublikowano pracę porównującą zmiany mierników stanu zdrowia pomiędzy latami 1991 a 2011 w Anglii. Dane zbierano w populacji trzech ośrodków tę samą metodologią, w ramach projektu Cognitive Function and Ageing Studies.

Oceniano następujące parametry: samoocenę stanu zdrowia (definiowaną jako znakomity/dobry, średni i zły), upośledzenie funkcji poznawczych (umiarkowane/ciężkie, łagodne lub brak, ocena skalą Mini-Mental) oraz niepełnosprawność jako upośledzenie codziennych aktywności (umiarkowane/ciężkie, łagodne lub brak).

Pomiędzy 1991 a 2011 r. dla osób w wieku 65 lat dalsza oczekiwana długość życia wydłużyła się o 4,5 roku u mężczyzn i 3,6 roku u kobiet i w 2011 r. i wyniosła odpowiednio 17,5 i 20,3 roku. Podobny przyrost odnotowano dla długości życia bez zaburzeń kognitywnych (4,2 i 4,4 r.),  natomiast zmiana  długości życia bez niepełnosprawności była znacznie mniejsza i wyniosła 2,6 roku u mężczyzn i 0,5 roku i kobiet. Tym samym, zwłaszcza u kobiet, więcej lat przeżytych przypadło na życie z niepełnosprawnością, głównie umiarkowanego stopnia, co autorzy wiążą przede wszystkim z otyłością i zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

Mimo, że wydłużyły się wszystkie wskaźniki przeżycia bez choroby, tylko dla upośledzenia funkcji poznawczych obserwuje się scenariusz ścieśniania się chorobowości (morbidity compression). W szczególności kobiety spędzą więcej pozostałych lat życia z niepełnosprawnością niż przed 20 laty.

Paradoks, iż kobiety żyją dłużej ale w subiektywnie gorszym zdrowiu i dłużej z niepełnosprawnością prawdopodobnie zależy od szeregu mniej poważnych deficytów zdrowotnych i wymaga dalszych badań.

0 replies on “Żyjemy coraz dłużej ale jak długo w zdrowiu? Nowe dane z Anglii”