Skuteczność operacji bariatrycznych – dane z Wielkiej Brytanii

I.J. Douglas i wsp. Bariatric Surgery in the United Kingdom: A Cohort Study of Weight Loss and Clinical Outcomes in Routine Clinical Care. . PLoS Med. 2015: 12(12): e1001925 (dostępny pełen tekst)

Na łamach PLOS Medicine przedstawiono artykuł dotyczący korzyści z operacji bariatrycznych u osób z BMI >40 kg/m2 przeprowadzanych w Wielkiej Brytanii.

Analiza przedstawiona w artykule była możliwa dzięki bazie danych pacjentów praktyk medycznych w Wielkiej Brytanii – UK Clinical Practice Research Datalink. Dzięki niej możliwe było prześledzenie przez średnio około 4 lata losów 3882 otyłych pacjentów z wyjściowo średnim BMI 44,7 k/m2, w wieku średnio 45 lat, 34% z cukrzycą, których poddano operacji bariatrycznej: wyłączenia żołądkowego, gastrektomii rękawowej lub założenia opaski żołądkowej. Zdarzenia kliniczne porównano z dobraną z tej samej bazy danych grupą kontrolną o równoważnych parametrach klinicznych (m.in. BMI) i demograficznych, ale których nie poddano operacji bariatrycznej.

W grupie operowanych największy ubytek masy ciała stwierdzono w okresie pierwszych 4 miesięcy po zabiegu (4.98 kg/miesiąc), który w wolniejszym tempie utrzymywał się przez okres 4 lat. Operacja opaskowania żołądka charakteryzowała się przy tym w okresie wczesnym istotnie mniejszym tempem redukcji masy ciała ok 2,7 kg/miesiąc vs ok 6 kg/miesiąc przy pozostałych zabiegach. W grupie kontrolnej nie obserwowano z kolei istotnych zmian w BMI.

Operacje bariatryczne powodowały redukcję zapadalności na cukrzycę – o 32% (6,5% vs 9,2%), na nadciśnienie tętnicze – o 65% (3,3% vs 8,7%), chorobę wieńcową stabilną – o 41% (1,2% vs 1,9%), zawały mięśnia serca- o 72% (o,1% vs 0,5%), zespół obturacyjnego bezdechu sennego – o 45%. Obserwowano 8 – krotny wzrost szansy remisji cukrzycy (28,8% vs 4,3%) i 6 – krotny wzrost szansy remisji nadciśnienia tętniczego (3,7% vs 0,6%).

Nie stwierdzono  wpływu zabiegu na ryzyko złamań, nowotworów, udarów mózgu czy też śmiertelności całkowitej.

Według szacunkowych danych liczba osób w Wielkiej Brytanii z patologiczną otyłością wynosi 1,4 miliona, a operacji bariatrycznych wykonuje się rocznie około 5,6 tysiąca. Dane te potwierdzając realne korzyści z operacji bariatrycznych u osób obserwowanych w codziennej praktyce i wskazują na niepełne w stosunku do potrzeb zastosowanie chirurgicznych metod w leczeniu otyłości.

Opracowano na podstawie: PLoS Medicine

Marek Kowrach autor

0 replies on “Skuteczność operacji bariatrycznych – dane z Wielkiej Brytanii”