Depresja a ryzyko zawału serca i zgonu sercowo-naczyniowego. Meta-analiza badań prospektywnych

Wu Qing i wsp. Depression and the Risk of Myocardial Infarction and Coronary Death: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Medicine (Baltimore). 2016 Feb;95(6):e281 (dostępny pełen tekst ang.)

… zaobserwowany związek pomiędzy depresją a zawałami serca i zgonami sercowo-naczyniowymi ma istotne implikacje dla zdrowia publicznego.  Prewencja i leczenie depresji mogą znacząco zmniejszyć ryzyko zawałów serca i umieralność sercowo-naczyniową w skali globalnej.

Medicine, luty 2016