Czego biznes może nauczyć się od medycyny?

W. Joost Wiersinga, Marcel Levi. What Other Industries Can Learn From Health Care.  JAMA Intern Med. 2016;176(4):425-426

W ostatnich dekadach liderzy biznesu pouczali osoby odpowiedzialne za ochronę zdrowia, czego medycyna może nauczyć się od dziedzin takich jak przemysł samochodowy, handel detaliczny czy hotelarstwo. Konsulting w zakresie zarządzania ochroną zdrowia stał się popularnym i lukratywnym zajęciem.

Sukces tych inicjatyw wydaje się ograniczony, nie ma wielu dowodów na efekty w postaci poprawy wyników leczenia, wprowadzania innowacji czy znaczącej redukcji kosztów. Złożoność organizacji lecznictwa, połączenie opieki nad pacjentem, nauki i edukacji, nie pozwala na proste powielanie rozwiązań z innych dziedzin.

Zdaniem autorów artykułu w JAMA Internal Medicine, w obliczu trwającego kryzysu ekonomicznego czas na odwrócenie ról. Czego biznes może nauczyć się od medycyny?

Po pierwsze, myślenia w uniwersalnej i długoterminowej perspektywie, w której rozwiązanie problemu medycznego pozwala pacjentowi na  pełniejsze uczestnictwo w społeczności. Proste rozwiązanie, np. decyzja o rozpoczęciu dializ w niewydolności nerek, musi być podejmowane w szerszym kontekście jakości życia pacjenta.

Po drugie, tworzenia relacji z klientem opartej na zaufaniu, uczciwej i przejrzystej komunikacji. Dobra relacja lekarza z pacjentem wymaga takiego podejścia.

Po trzecie, wyszukiwania obiektywnych, miarodajnych danych i opierania na nich decyzji (evidence based medicine). W wielu innych dziedzinach decyzje nie są podejmowane na podstawie wyników eksperymentów czy danych statystycznych, a raczej na podstawie  intuicji, własnego doświadczenia czy obiegowych sądów.

Po czwarte, prawdziwie stymulujących warunków pracy W medycynie empatia i altruizm mogą być silnym źródłem motywacji pracowników, którzy często wkładają bardzo wiele wysiłku fizycznego i psychicznego w pracę. Znaczenie ma poczucie, że swoją pracą „czyni się świat lepszym”.

Po piąte, zrozumienia konieczności uczenia się przez całe życie, co w medycynie jest naturalne i wynikające z wewnętrznej motywacji. Istotna jest także kultura dzielenia się nabytą wiedzą, dyskusji i otwartego myślenia.

W opinii autorów, ochrona zdrowia może adaptować pewne rozwiązania pochodzące z biznesu, ale w oparciu o tradycyjne, profesjonalne wartości medyczne. Z kolei biznes może wiele nauczyć się z doświadczeń medycyny.

Opracowano na podstawie: JAMA Internal Medicuine, 15 lutego 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Czego biznes może nauczyć się od medycyny?”