Mała aktywność fizyczna – wspólny mianownik zaburzeń metabolicznych, nadciśnienia i złego rokowania: prospektywna ocena 1,5 miliona szwedzkich rekrutów

OCarl J. Lavie i wsp. Obesity, Fitness, Hypertension, and Prognosis Is Physical Activity the Common Denominator? JAMA Intern Med. 2016;176(2):217-218

Otyłość wywiera negatywny wpływ na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, takie jak dyslipidemia, zespół metaboliczny, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, a także na strukturę i funkcję układu sercowo-naczyniowego. W związku z epidemią nadwagi i otyłości częstość występowania chorób sercowo-naczyniowych znacząco wzrosła. Biorąc pod uwagę, że akumulacja tłuszczu powoduje wzrost całkowitej objętości krwi, objętości wyrzutowej i pojemności minutowej serca, otyłość znacznie zwiększa częstość występowania nadciśnienia, a z powodu tego że jest dużym obciążeniem dla serca przyczynia się do powstawania niewydolności serca, nawet w przypadku otyłości bez zaburzeń metabolicznych.

Autorzy komentarza opublikowanego na łamach JAMA Internal Medicine powołują się w swoich rozważaniach na wyniki badania Crump i wsp. w którym uczestniczyło ponad 1,5 miliona szwedzkich rekrutów. Wykazano w nim, w średnim okresie obserwacji 25,7 lat, że nadwaga i otyłość ( na postawie BMI ) u mężczyzn w wieku 18 lat jest czynnikiem prognostycznym dla rozwoju nadciśnienia. Zwracają jednak uwagę na pracę Chandr i wsp. (Dallas Heart Study) w której badając 903 uczestników, w obserwacji 7 letniej, naukowcy stwierdzili że to zwiększona otyłość brzuszna, ale nie tkanka tłuszczowa ogółem lub podskórna, była silnie związana z rozwojem nadciśnienia tętniczego.

Wydolność fizyczna (Cardoprespiratory fitness, CRF ) jest silnym predyktorem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i rokowania. Niektóre badania sugerują, że wyższa CRF może osłabić lub nawet wyeliminować potencjalnie szkodliwe skutki otłuszczenia, co sugeruje, że osoby, które mają nadwagę, ale są wysportowane w mniejszym stopniu doświadczą chorób układu krążenia czy innych problemów zdrowotnych.

W przytoczonym badaniu Crump i wsp. zauważyli, że choć wyższa CRF w wieku 18 lat nie zapobiega całkowicie rozwojowi nadciśnienia tętniczego, to jednak wiąże się z niższym ryzykiem nadciśnienia w analizie całościowej.  Niska CRF była szczególnie charakterystycznym czynnikiem ryzyka dla rozwoju nadciśnienia u młodych mężczyzn z prawidłowym BMI.

Bardzo znaczny w ostatnich dekadach spadek aktywności fizycznej ma olbrzymi wpływa na niską CRF i otyłość. Autorzy komentarza zgadzają się z Crump i wsp., że działania w celu prewencji nadciśnienia tętniczego muszą być podejmowane we wczesnych latach życia, a priorytetem powinno być zapobiegania przyrostowi masy ciała i poprawa poziomu CRF u dzieci i młodzieży. Koniecznym jest, aby lekarze w czasie wizyt lekarskich dokumentowali poziom aktywności fizycznej podejmowany przez pacjenta, a ponadto wykorzystywali ten czas na promowanie aktywności fizycznej zalecając jej codzienną minimalną dawkę.

Opracowano na podstawie: JAMA Internal Medicine, luty 2016
Emilia Kudraszew

0 replies on “Mała aktywność fizyczna – wspólny mianownik zaburzeń metabolicznych, nadciśnienia i złego rokowania: prospektywna ocena 1,5 miliona szwedzkich rekrutów”