Zapadalność na demencję w ostatnich trzech dekadach – dane z badania Framingham

Claudia L. Satizabal i wsp. Incidence of Dementia over Three Decades in the Framingham Heart Study. N Engl J Med 2016; 374:523-532

W odniesieniu do okresu wyjściowego, w kolejnych okresach zapadalność zmniejszyła się o odpowiednio  22%, 38% i 44% . Redukcja ta dotyczyła tylko osób z co najmniej średnim wykształceniem.

NEJM, 11 lutego 2016

0 replies on “Zapadalność na demencję w ostatnich trzech dekadach – dane z badania Framingham”