Czy zespół chronicznego zmęczenia zwiększa ryzyko zgonu?

Emmert Roberts i wsp. Mortality of people with chronic fatigue syndrome: a retrospective cohort study in England and Wales from the South London and Maudsley NHS Foundation Trust Biomedical Research Centre (SLaM BRC) Clinical Record Interactive Search (CRIS) Register. Lancet online (dostępny pełen tekst)

Zespół chronicznego zmęczenia (chronic fatique syndrome – CFS) należy do chorób psychosomatycznych.  Definiowany jest jako utrzymujące się zmęczenie przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy, które nie ma związku z wysiłkiem i nie ustępuje po odpoczynku, ani nie jest wynikiem innych schorzeń.  Zmęczenie powoduje znaczną redukcję poprzedniego poziomu aktywności.

Do rozpoznania konieczne jest także występowanie co najmniej 4 objawów spośród niżej wymienionych:
• Zaburzenia pamięci i koncentracji
• Złe samopoczucie powysiłkowe
• Niewystarczający sen
• Bóle mięśni
• Bóle stawów
• Zaburzenie widzenia
• Problemy z utrzymaniem równowagi lub omdlenia

CSF nie jest bezpośrednio ujęty w klasyfikacji ICD-10, podobne objawy występują jako powirusowy zespół zmęczenia (G93.3) i neurastenia (F48.0).

Według pojedynczych doniesień CFS może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem zgonu ze wszystkich przyczyn oraz z powodu nowotworów i samobójstw.

Badacze brytyjscy przeprowadzili analizę standaryzowanych wskaźników umieralności (standardised mortality ratios, SMRs) w CFS na podstawie danych z rejestrów państwowej służby zdrowia w Anglii (NHS Foundation Trust).

Zidentyfikowano 2147 przypadków CFS, obserwacja trwała 7 lat.

Nie stwierdzono różnic  w umieralności ogólnej (SMR 1.14, 95% CI 0.65–1.85; p=0.67) lub z powodu nowotworów (SMR 1.39, 0.60–2.73; p=0.45) pacjentów z CFS w porównaniu do populacji ogólnej. Wykazano natomiast zwiększenie  umieralności z powodu samobójstw (SMR 6.85, 95% CI 2.22–15.98; p=0.002).

Zdaniem autorów brak zwiększenia ryzyka zgonu jest kontraście do większości zaburzeń psychicznych. Być może przyczyną są stosunkowo dobre zachowania prozdrowotne osób z CFS. Wzrost ryzyka zgonu z powodu samobójstw jest mniejszy, niż w chorobach afektywnych, zaburzeniach osobowości czy uzależnieniach. Tym niemniej, badanie podkreśla znaczenie adekwatnego monitorowania nastroju i innych objawów psychicznych u osób z zespołem chronicznego zmęczenia.

Opracowano na podstawie: Lancet, 9 lutego 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Czy zespół chronicznego zmęczenia zwiększa ryzyko zgonu?”