Powikłania krwotoczne u starszych pacjentów leczonych lekami przeciwdepresyjnymi.

Adam Wysokiński, Aleksandra Margulska, Tomasz Sobów. Current Psychiatry Reviews, 2015, 11,244-249

Autorzy omawiają przegląd literatury dotyczącej występowania powikłań krwotocznych w przebiegu leczenia starszych pacjentów stosujących antydepresanty.

Powikłaniami krwotocznymi mogą być wybroczyny, siniaki, krwawienie z nosa, krwawienie z dziąseł spowodowane nicią dentystyczną lub szczotkowaniem zębów, ale też poważniejsze krwawienia, jak  częste lub trudne do zatrzymania krwawienia po urazie czy  nieregularne, obfite krwawienia miesięczne. Najcięższe przypadki obejmują  zagrażające życiu powikłania: krwawienie z przewodu pokarmowego i udar krwotoczny.

Częstość krwawień z przewodu pokarmowego określono na 7,3 na 1000 pacjentolat leczenia, do czynników ryzyka zalicza się stosowanie innych leków (przeciwpłytkowe, przeciwkrzepliwe, sterydy), cukrzycę, chorobę wrzodową, płeć męską i krwawienia w wywiadzie.

Prezentowane dane wskazują na zwiększone ryzyko krwawień związane ze stosowanie leków wpływających na układ serotoninergiczny: z grupy SSRI, wenlafaksyny i leków trójcyklicznych, ale też trazodonu. Najmniejsze ryzyko występuje w przypadku przyjmowania agomelatyny, bupropionu, reboksetyny i mirtazapiny.

Możliwe poważne konsekwencje powikłań krwotocznych nakazują rozważenie indywidualnych czynników ryzyka przy wyborze leku przeciwdepresyjnego, szczególnie u starszych pacjentów.

W przypadku wystąpienia krwawienia w przebiegu leczenia antydepresyjnego należy rozważyć zmianę na lek o bezpieczniejszym profilu lub nawet całkowite zaprzestanie terapii. W przypadku stosowania inhibitorów pompy protonowej jako prewencji krwawień należy pamiętać o ich działaniach ubocznych szczególnie u starszych pacjentów, mogą one powodować bowiem splątanie, pogorszenie objawów depresji, hiponatremię, atrofię błony śluzowej żołądka oraz obniżenie gęstości kości, które dodatkowo może być potęgowane przez leki z grupy SSRI.

Opracowanie na podstawie : Current Psychiatry Reviews, grudzień 2016

Marzena Firlej

0 replies on “Powikłania krwotoczne u starszych pacjentów leczonych lekami przeciwdepresyjnymi.”