„Nie używajmy BMI jako wskaźnika zdrowia” apelują naukowcy

A J Tomiyama i wsp. Misclassification of cardiometabolic health when using body mass index categories in NHANES 2005–2012. Int J Obes online

Nowe badanie pokazało, że  54 miliony Amerykanów z BMI z w zakresie nadwagi i otyłości jest „zdrowych kardiometabolicznie”, podczas gdy u 21 milionów z BMI w zakresie normy występują zaburzenia.

Niedawno w USA zaproponowano regulacje prawne pozwalające pracodawcom na obciążenie pracowników kwotą do 30% składki ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie spełniają określonych kryteriów zdrowotnych, do których zaliczono m.in.  wskaźnik BMI.

W piśmie International Journal of Obesity opublikowano  pracę weryfikującą związek pomiędzy BMI a wskaźnikami zdrowia kardiometabolicznego (wartości ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu, trójglicerydów, CRP, glikemia oraz parametry insulinooporności).

Do analizy włączono dane 40 420 uczestników rejestrów National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) z lat 2005-2012.

Stwierdzono, że jako „metabolicznie zdrowe” można określić niemal połowę (47,4%) osób z BMI w zakresie nadwagi (25-29,9), 29% z otyłością (BMI > 30) a nawet  16% z otyłością II i III stopnia (BMI>35).

Jednocześnie zaburzenia metaboliczne stwierdzono u ponad 30% osób z BMI w zakresie normy.

Łącznie nieprawidłowa klasyfikacja zdrowia kardiometabolicznego na podstawie BMI dotyczyła blisko 75 milionów dorosłych Amerykanów.

W opinii autorów osoby kształtujące politykę zdrowotną powinny mieć na uwadze, że opieranie się na wskaźniku BMI przyniosłoby skutki niezgodne z zamierzeniami. Z kolei naukowcy powinni szukać nowych narzędzi diagnostycznych do oceny związku wagi ze zdrowiem kardiometabolicznym.

Jeden z autorów, Jeffrey Hunger (University of California-Santa Barbara) stwierdził:

To powinien być ostatni gwóźdź do trumny dla wskaźnika BMI.

Opracowano na podstawie: International Journal of Obesity, 4 lutego 2016

Marcin Kargul

0 replies on “„Nie używajmy BMI jako wskaźnika zdrowia” apelują naukowcy”