Współczynnik umieralności niemowląt w USA i innych krajach rozwiniętych

Julie A. Jacob. US Infant Mortality Rate Declines but Still Exceeds Other Developed Countries. JAMA 2016;315(5):451-452

W USA ogłoszono, że w 2014 r. współczynnik umieralności niemowląt (tj. dzieci w wieku 0-1 roku) wyniósł 582/100 000 urodzeń żywych. Stanowi to redukcję o 2,3% w stosunku do 2013 r. i najniższą wartość w historii.

Z drugiej strony współczynnik ten jest znacząco większy niż w innych rozwiniętych krajach, np. w Finlandii i Islandii ok. 180 w 2013 r. (w Polsce ok. 470 w 2012 r.).

Wady wrodzone są czołową pojedynczą przyczyną zgonów niemowląt, natomiast około 2/3 zgonów wykazuje związek z przedwczesnymi urodzeniami (niska waga urodzeniowa, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, zespół nagłej śmierci niemowląt, sepsa, zaburzenia oddechowe, krwawienie śródczaszkowe).

Należąca do najwyższych wśród krajów rozwiniętych częstość porodów przedwczesnych w USA zmniejszyła się z 11,4% w 2013 r. do 9,6% w 2014 r.

Do obserwowanej poprawy współczynnika umieralności przyczyniło się szersze stosowanie przedporodowo sterydów, choć w dalszym ciągu praktyka ta jest niedostatecznie wykorzystana. Znaczenie mają też szpitalne regulacje ograniczające wczesne elektywne cięcia cesarskie.

Wyższa umieralność niemowląt dotyczy Afroamerykanów, samotnych matek, matek w wieku < 20 i > 40 lat także stanów południowych.

Różnice we współczynnikach umieralności niemowląt mogą wynikać z różnic w zakresie dostępu do opieki medycznej i poradnictwa w okresie ciąży i po porodzie. Dla przykładu w Finlandii opieka zdrowotna dla kobiet w ciąży jest całkowicie bezpłatna a wręcz istnieją zachęty materialne (wyprawka ) do badań w okresie ciąży.

Opracowano  na podstawie: JAMA, 2 lutego 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Współczynnik umieralności niemowląt w USA i innych krajach rozwiniętych”