Skuteczność farmakoterapii uzależnienia od nikotyny – nowe badanie

Timothy B. Baker i wsp. Effects of Nicotine Patch vs Varenicline vs Combination Nicotine Replacement Therapy on Smoking Cessation at 26 Weeks. A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2016;315(4):371-379

Wg danych z 2014 r. pali ok. 17% dorosłych Amerykanów (40 mln), jest to mniej niż 21% w 2005 r., ale nadal dużo.

Palenie jest czołową przyczyną przedwczesnej umieralności (20% zgonów, 480 tys. rocznie)  w USA, a ponad 16 mln osób choruje na schorzenia wynikające z palenia (również biernego).

Zgodnie z raportem Lekarza Naczelnego USA „Palenie zabiło 10-krotnie więcej Amerykanów niż zmarło podczas wszystkich wojen łącznie”.

W JAMA opublikowano wyniki badania nad skutecznością farmakoterapii nikotynizmu. Oceniano plastry nikotynowe (n=241), wareniklinę (n=424) oraz połączenie plastrów i pastylek nikotynowych, stosowane przez 12 tygodni. W tym czasie pacjentom oferowano także 6 sesji poradnictwa.

Potwierdzoną badaniem stężenia tlenku węgla abstynencję po 26 tygodniach zachowywało odpowiednio 22.8%, 23.6% i 26.8% osób w poszczególnych grupach (NS). Wskaźniki po 52 tygodniach wyniosły: 20.8%, 19.1% i 20.2% (NS).

Terapia była dobrze tolerowana, w grupie warenikliny wystąpiło więcej działań niepożądanych, takich jak realistyczne sny, bezsenność, nudności, zaparcia, niestrawność, senność.

Zdaniem autorów wskaźniki abstynencji mogą być zawyżone w porównaniu z codzienną praktyką, ponieważ w badaniu brały udział osoby wysoce zmotywowane do rzucenia palenia (chociaż wskaźniki nie są wysokie w porównaniu z innymi badaniami). Wyniki poddają w wątpliwość skuteczność intensywnej terapii antynikotynowej.

Opracowano na podstawie: JAMA, 26 stycznia 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Skuteczność farmakoterapii uzależnienia od nikotyny – nowe badanie”