Częstość skarg na bezsenność w polskiej populacji – dane z badania NATPOL 2011

Krzysztof Nowicki i wsp. Rozpowszechnienie subiektywnej bezsenności w populacji polskiej. Psychiatr. Pol. 2016; 50(1):165–173 (dostępny pełen tekst)

Trudności ze snem deklarowało 50,5% badanej populacji. Wśród kobiet odsetek ten wyniósł 58,9% i był wyższy niż w grupie mężczyzn (41,4%) …

Psychiatria Polska, styczeń 2016

0 replies on “Częstość skarg na bezsenność w polskiej populacji – dane z badania NATPOL 2011”