Ranking diet 2016

What are the best diets for 2016? New report reveals all. www.medicalnewstoday.com

Przestrzeganie diety z pewnością należy do najpopularniejszych postanowień noworocznych.

Wydawnictwo  US News & World Report opublikowało najnowszy ranking diet (2016 Best Diet Rankings). Panel ekspertów ocenił 38 najpopularniejszych programów żywieniowych  w USA.

Każda dieta oceniana była według siedmiu kryteriów, w tym: krótko i długoterminowej utraty wagi, bezpieczeństwa, łatwości przestrzegania i wartości odżywczej. Wybrano także diety najodpowiedniejsze w określonych kategoriach zdrowotnych (np. cukrzyca, choroby serca itp.)

Za najlepszą dietę w kategorii ogólnej uznano dietę DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) pierwotnie opracowaną przez amerykański National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) jako pomoc w obniżaniu ciśnienia tętniczego. Polega ona na spożywaniu owoców, warzyw, pełnoziarnistych zbóż, ryb, drobiu, orzechów, odtłuszczonych produktów mlecznych a ograniczaniu słodyczy, napojów słodzonych i pokarmów bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe.

Dieta DASH otrzymała prawie maksymalne oceny w zakresie bezpieczeństwa i wartości odżywczej, chociaż w kategorii utraty wagi znalazła się dopiero na 12 miejscu.

W ocenie ogólnej kolejne miejsca zajęły diety MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) i TLC (Therapeutic Lifestyle Changes). Pierwsza z nich jest połączeniem DASH i diety śródziemnomorskiej z naciskiem na spożywanie owoców jagodowych. Dieta ta została jednocześnie uznana za najłatwiejszą do stosowania (ex aequo), są też badania, że może ona ograniczać ryzyko choroby Alzheimera.

Dieta TLC ukierunkowana jest na poprawę profilu lipidowego i zaleca ograniczanie tłuszczów nasyconych i źródeł cholesterolu w pożywieniu a zwiększanie spożycia błonnika.

Za najskuteczniejszą w odniesieniu do utraty wagi uznano dietę Strażników Wagi (Weight Watchers). Opiera się ona na przeliczaniu pokarmów na punkty, a nie na kalorie. Każdemu produktowi została przypisana określona ich ilość, a ogólna ich suma, jaką dana osoba może wykorzystać w trakcie jednego dnia zależy od jej współczynnika BMI.

Za najzdrowszą dla serca uznano dietę Ornisha a dla chorych na cukrzycę, nieco niepodziewanie, „dietę płodności” (Fertility Diet).

Zdaniem Angeli Haupt, jednej z autorek klasyfikacji:

Poza rankingami i danymi liczbowymi, każda dieta ma swój szczególny profil, który obejmuje jej mechanizm działania oraz dowody potwierdzające lub podważające deklarowane efekty i wizerunek – czyli narzędzia, które wraz z poradą lekarza lub dietetyka mogą pomóc konsumentom znaleźć dietę odpowiadająca ich stylowi życia oraz oczekiwaniom dotyczącym zdrowia i dobrego samopoczucia.

Opracowano na podstawie: doniesienie prasowe, 6 stycznia 2016

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Ranking diet 2016”