Choroby sercowo-naczyniowe w USA – raport American Heart Association 2016

Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. Heart disease and stroke statistics—2016 update: A report from the American Heart Association. Circulation 2015 online (dostępny pełen tekst)

W Circulation opublikowano raport America Heart Association (AHA) na temat  najnowszych danych statystycznych dotyczących chorób sercowo-naczyniowych w USA.

Chociaż wskaźniki umieralności z powodu choroby wieńcowej (coronary heart disease, CHD) zmniejszyły się o 38% w latach 2003-2013, to dalej jest to najczęstsza przyczyna zgonów (370 000 rocznie). Z powodu CHD umiera co 7 Amerykanin.

Wskaźnik umieralności z powodu udarów uległ obniżeniu we wskazanym okresie o 34%, rocznie dochodzi z tego powodu do 129 00 zgonów. Udar jest w dalszym ciągu pierwszą przyczyną niepełnosprawności, której można zapobiegać.

Wszystkie choroby sercowo-naczyniowe włączając udary odpowiadają za co czwarty zgon w USA (801 000 rocznie).

Raport uaktualnia także dane dotyczące przestrzegania wskaźników „zdrowia sercowo-naczyniowego” wg wytycznych AHA (niepalenie, utrzymanie zdrowej masy ciała, utrzymanie odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej oraz zdrowego wzoru żywienia, zachowanie optymalnych wartości cholesterolu całkowitego, prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego oraz normoglikemii).

W latach 1998-2014 rozpowszechnienie palenia zmniejszyło się o 30%, tym niemniej pali nadal 19% mężczyzn i 15% kobiet. 35% dorosłych Amerykanów jest otyłych, ponad jedna trzecia podaje brak aktywności fizycznej poza pracą. W grupach wiekowych 20-49 i ≥ 50 lat poziom cholesterolu całkowitego >200 mg/dL (mimo ewentualnego leczenia) ma odpowiednio 9% i 17,7%. Odnośnie wartości ciśnienia skurczowego ≥140 mm Hg lub rozkurczowego ≥90 mm Hg (mimo ewentualnego leczenia) odsetki te wynoszą 6,9% i 25,3%.

W 2011 roku AHA sformułowała jako swój cel redukcję umieralności sercowo-naczyniowej i z powodu udarów mózgu o 20%. Bardzo obszerny coroczny raport pozwala ocenić postęp w kierunku osiągnięcia tych celów oraz obszary wymagające większej uwagi i wysiłków.

Opracowano na podstawie: Circulation, 16 grudnia 2015

Marcin Kargul

0 replies on “Choroby sercowo-naczyniowe w USA – raport American Heart Association 2016”