Czy język naukowy ewoluuje? Używanie słów o pozytywnym znaczeniu w streszczeniach naukowych na przestrzeni lat. BMJ Christmas 2015.

Christiaan H Vinkers i wsp. Use of positive and negative words in scientific PubMed abstracts between 1974 and 2014: retrospective analysis. BMJ 2015;351:h6467 (dostępny pełen tekst)

W ramach cyklu artykułów Christmas 2015 British Medical Journal (pisanych z pewnym przymrużeniem oka) autorzy z Holandii przeprowadzili analizę słownictwa używanego w streszczeniach badań naukowych z bazy PubMed z lat 1974-2014.

Ostatnie dekady to okres szybkiego rozwoju nauki. Tylko w latach 1996- 2011 ponad 15 milionów autorów opublikowało prace naukowe. Coraz trudniej zamieścić artykuł w renomowanych pismach. Z tego powodu odkrycia bywają prezentowane w przesadny sposób a ich implikacje kliniczne wyolbrzymiane.

W analizie oceniano roczne częstości używania w streszczeniach słów o znaczeniu pozytywnym, negatywnym i obojętnym (wyselekcjonowano w każdej kategorii 25 słów przykładowych)

Częstość używania słów pozytywnych w streszczeniach wzrosła z 2% do 17,5%, co oznacza względny wzrost o 800% w ciągu 4 dekad. Wszystkie oceniane słowa przyczyniły się do tego wzrostu, najbardziej: zdecydowany, wyraźny (robust); nowatorski, innowacyjny (novel, innovative) i bezprecedensowy (unprecedented), których używanie wzrosło o 15 000%. Wzrost, choć mniejszego stopnia, dotyczył także pism o najwyższym wskaźniku „impact factor”. Użycie słów negatywnych wzrosło z 1,3% do 3,2% (o 257%)

Zdaniem autorów analiza pokazuje pewną ewolucję języka naukowego. Wydaje się, że autorzy preferują „słoneczną stronę” wyników badań. Pozostaje kwestia zachowania ich obiektywności, chociaż oczywiście wszyscy potrzebujemy unikatowych, innowacyjnych, kreatywnych i doskonałych badań.

Opracowano na podstawie: BMJ, 14 grudnia 2015

Marcin Kargul

0 replies on “Czy język naukowy ewoluuje? Używanie słów o pozytywnym znaczeniu w streszczeniach naukowych na przestrzeni lat. BMJ Christmas 2015.”