Które powikłania cukrzycy mają największy wpływ na jakość życia – nowe dane z badania ADVANCE

Alison Hayes i wsp. Changes in Quality of Life Associated with Complications of Diabetes: Results from the ADVANCE Study.  Value in Health 2015 online

W ekonomicznych analizach zdrowotnych wykorzystuje się szeroko pojęcie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (ang. health related quality of life, HRQoL), która określa samoocenę chorego dotyczącą wpływu choroby i stosowanego leczenia na jego funkcjonowanie w zakresie fizycznym, psychicznym i społecznym. Ocena jakości życia może być wyrażona jako subiektywne odczucie satysfakcji z życia w skali od 0 (śmierć) do 1 (pełne zdrowie).

Opublikowano analizę badania ADVANCE poświęconą wpływowi powikłań cukrzycy na jakość życia. Uczestnicy (n=11 140) w przeciągu 5 lat czterokrotnie byli oceniani kwestionariuszem EQ-5D (Euro – Quality of Life Questionnaire).

Średnia wyjściowa wartość EQ-5D wynosiła 0,827. Wystąpienie w trakcie obserwacji jednego z ocenianych powikłań obniżało te wskaźnik o średnio 0,054. Największy wpływ na obniżenie jakości życia miały w kolejności: amputacja (0.122), udar (0.099), znaczące pogorszenie widzenia (0.083), niewydolność nerek (0.049), niewydolność serca (0.045), oraz zawał (0.026). Wystąpienie choroby wieńcowej miało wpływ nieistotny statystycznie (0.01).

Jakość życia obniżała się także z czasem, o 0,006 na rok, niezależnie od wystąpienia powikłań.

Powikłania cukrzycy obniżają zatem znacząco jakość życia pacjentów a skala EQ-5D jest użyteczną metoda oceny tej zależności.

Opracowano na podstawie: Value in Health, 2 grudnia 2015

Marcin Kargul

0 replies on “Które powikłania cukrzycy mają największy wpływ na jakość życia – nowe dane z badania ADVANCE”