Współdecydowanie pacjenta przy wyborze leku przeciwdepresyjnego w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Annie LeBlanc i wsp. Shared Decision Making for Antidepressants in Primary Care. A Cluster Randomized Trial. JAMA Intern Med. 2015;175(11):1761-1770

W przypadku leków przeciwdepresyjnych przełożenie danych na temat ich porównawczej efektywności na praktykę kliniczną jest niewystarczające. Ten deficyt w sposób bezpośredni wpływa na wyniki leczenia i jakość opieki nad pacjentami z depresją.

Aby pokonać ten problem autorzy z Mayo Clinic w Rochester opracowali specjalne pomoce w formie Kart Wyboru (Depression Medication Choice, DMC) – zbioru kart z informacjami dotyczącymi różnych aspektów związanych z wyborem poszczególnych leków, takich jak: wpływ na masę ciała, objawy związane z przerwaniem leczenia, koszty terapii, wpływ na funkcje seksualne, sen. Przy użyciu tych kart podczas wizyty omawiano z pacjentem istotne dla niego kwestie.

Zaprojektowano badanie, które pozwoliłoby ocenić, czy użycie Kart Wyboru wpłynęło na jakość procesu decyzyjnego i wyniki leczenia. Była to randomizowana próba wśród osób dorosłych z umiarkowaną lub ciężką depresją przeprowadzona w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej w 10 wiejskich, podmiejskich i miejskich ośrodkach w stanach Minnesota i Wisconsin, z których część używała a część nie, Kart Wyboru.

Przy użyciu specjalnych kwestionariuszy oceniano jakość decyzji podejmowanych w oparciu o wiedzę pacjenta i jego zaangażowanie w proces wyboru, wygodę pacjenta i lekarza a także zadowolenie ze stosowanego leczenia, jego długość i stosowanie się do zaleceń.

Do badania włączono 117 lekarzy i 301 pacjentów, z których 67% stanowiły kobiety ze średnią wieku 44 lata. W porównaniu z tradycyjnymi procedurami stosowanie Kart Wyboru znacząco podniosło komfort pacjenta i satysfakcję z leczenia oraz zaangażowanie w terapię. Podniosło także komfort podejmowania decyzji przez lekarza.
Stosowanie Kart Wyboru pomogło lekarzom podstawowej opieki wybrać odpowiedni lek bez przedłużania czasu wizyty.

Opracowanie na podstawie: JAMA Internal Medicine, listopad 2015

Marzena Firlej

0 replies on “Współdecydowanie pacjenta przy wyborze leku przeciwdepresyjnego w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej.”