Duże zaburzene depresyjne i choroba afektywna dwubiegunowa przyśpieszają rozwój miażdżycy i chorób serca u młodzieży – stanowisko American Heart Association

Goldstein B, Carnethon M i wsp.  Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder Predispose Youth to Accelerated Atherosclerosis and Early Cardiovascular Disease. A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 2015; 132: 965-986   (dostępny pełen tekst)

Związek depresji z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych jest dobrze poznany. W USA choroby kardiologiczne występują prawie trzykrotnie częściej u osób ze zdiagnozowaną dużą depresją i ujawniają się u tych osób w młodszym wieku (prawie 7,5 roku wcześniej). Prawdopodobnie istotną rolę w patogenezie chorób sercowo-naczyniowych u chorych z depresją odgrywa aktywacja osi podwzgórze – przysadka – nadnercza, nadaktywność współczulna, zwiększona aktywność płytek, zapalenie naczyń i wzrost stężenia cytokin zapalnych, stres oksydacyjny i dysfunkcja śródbłonka.

Choroby układu krążenia(CVD) są najważniejszą przyczyną zgonów u chorych z chorobą afektywną dwubiegunową i jedną z najważniejszych u chorych z depresją.

Panel ekspertów, podczas obrad w 2011 roku, wyodrębnił czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo- naczyniowych u dzieci i młodych dorosłych (przed 30 r.ż). Oprócz czynników dotyczących całej populacji (otyłość, cukrzyca, hiperlipidemia, nadciśnienie itp.) pod uwagę wzięto także dodatkowe czynniki jak: wywiad choroby Kawasaki, układowe choroby zapalne (jak młodzieńcze zapalenie stawów, toczeń), infekcja HIV oraz zespół nerczycowy.

W Circulation ukazało się stanowisko American Heart Association, w którym podkreślono konieczność uwzględnienia dużej depresji (DD) oraz choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD) u dzieci i młodzieży wśród dodatkowych czynników ryzyka wcześniejszego wystąpienia chorób kardiologicznych. W populacji amerykańskiej około 10% nastolatków cierpi na zaburzenia nastroju. Szacuje się, że u amerykańskich dzieci i młodzieży DD i ChAD łącznie występują ok. 10 razy częściej niż pozostałe wymienione dodatkowe czynniki ryzyka CVD. Choroby te przyspieszają wystąpienie przede wszystkim choroby niedokrwiennej serca, a ich wczesne wykrycie i wdrożenie odpowiedniej terapii może mieć  wpływ na odległe rokowanie pacjentów.

W patogenezie zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży ważną rolę mogą odgrywać zaburzenia metaboliczne i zaburzenia odżywiania. Udowodniono, że niedobór wit. D, cynku, wit.E, a także kwasów omega -3 występuje częściej u osób z zaburzeniami nastroju. W literaturze opisywany jest również wpływ zaburzeń snu, otyłości a także traumatyzujących przeżyć w dzieciństwie na zaburzenia afektywne, a w konsekwencji na zwiększenie ryzyka CVD. Zdaniem autorów opracowania, rosnąca świadomość lekarzy i pedagogów dotycząca korelacji stylu życia, chorób psychiatrycznych i kardiologicznych może mieć korzystny wpływ na zdrowie całej populacji.

Autorzy podkreślają konieczność współdziałania pediatrów, psychiatrów i kardiologów w wykrywaniu, leczeniu zaburzeń nastroju a także prewencji CVD u dzieci i młodzieży.

Opracowano na podstawie: Circulation, 8 września 2015

Łukasz Jankowski

0 replies on “Duże zaburzene depresyjne i choroba afektywna dwubiegunowa przyśpieszają rozwój miażdżycy i chorób serca u młodzieży – stanowisko American Heart Association”