(Badanie) SPRINT rozpoczyna bieg maratoński – edytorial NEJM

Vlado Perkovic, Anthony Rodgers. Redefining Blood-Pressure Targets — SPRINT Starts the Marathon. NEJM online first (dostępny pełen tekst)

W badaniu SPRINT wykazano, że dążenie do wartości ciśnienia skurczowego <120 mm Hg zamiast <140 mm Hg u pacjentów o podwyższonym ryzyku wiązało się z redukcją zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz zgonów ze wszystkich przyczyn. Vlado Perkovic i Anthony Rodger opublikowali w NEJM artykuł komentujący te wyniki. Ich zdaniem:

Badanie SPRINT redefiniuje cele leczenia i stanowi dla nas wyzwanie aby poprawić kontrolę ciśnienia tętniczego. Sukces wymagać będzie maratońskiego wysiłku.

Autorzy podkreślają, że badania obserwacyjne wykazały linearny wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego powyżej wartości ciśnienia tętniczego 115/75 mm Hg, chociaż istnieje także hipoteza krzywej J w niektórych grupach zwiększonego ryzyka.

Korzyści ze stosowania leków hipotensyjnych wykazano w badaniach u pacjentów bez nadciśnienia wg dzisiejszych definicji, ale przypisywano je po części pozahipotensyjnym mechanizmom działania leków. Wątpliwości dotyczące celów leczenia nasiliły się po wynikach badania ACCORD, w którym nie wykazano znaczących korzyści intensywnego leczenia (docelowe ciśnienie skurczowe <120 mm Hg) u pacjentów z cukrzycą.

Autorzy komentarza podkreślają, że badanie SPRINT ma odpowiednią moc statystyczną, z ponad 500 zdarzeniami pierwszorzędowymi. Otwarty charakter próby  był nieunikniony w tego rodzaju badaniu i kompensowany ustrukturyzowaną oceną zdarzeń końcowych.

Odnośnie częstszego występowania niektórych działań niepożądanych w grupie leczonej intensywnie, w  przekonaniu autorów ryzyko to nie przeważa  nad korzyściami klinicznymi leczenia. Dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym wartości ciśnienia skurczowego < 120 mm Hg jako cel leczenia są odpowiednie. Obowiązujące wytyczne powinny być poddane rewizji.

Dla  osiągnięcia nowych celów leczenia wymagane będą znaczące  wysiłki i środki, związane np. z   leczeniem skojarzonym od początku terapii oraz comiesięcznymi wizytami lekarskimi do czasu uzyskania wartości docelowych ciśnienia. Konieczne są także działania na poziomie populacyjnym (np. redukcja sodu w żywności), nowe terapie i działania wieloczynnikowe. Autorzy zwracają uwagę, że w badaniu SPRINT mniej niż  połowa uczestników stosowała statyny, aż 13% było palaczami a ponad połowa miała otyłość lub nadwagę.

Opracowano na podstawie: NEJM, 9 listopada 2015

Marcin Kargul

 

0 replies on “(Badanie) SPRINT rozpoczyna bieg maratoński – edytorial NEJM”