Ciśnienie skurczowe < 120 mm Hg jako cel leczenia nadciśnienia? Wyniki badania SPRINT

The SPRINT Research Group. A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control. NEJM online first (dostępny pełen tekst ang.)

Wśród pacjentów z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym ale bez cukrzycy, cel leczenia < 120 mm Hg w porównaniu z < 140 mm Hg wiązał się z redukcją częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych zakończonych i niezakończonych zgonem oraz zgonów ze wszystkich przyczyn. W grupie leczonej intensywnie obserwowano znacząco wyższą częstość niektórych działań niepożądanych …

NEJM, 9 listopada 2015

0 replies on “Ciśnienie skurczowe < 120 mm Hg jako cel leczenia nadciśnienia? Wyniki badania SPRINT”