Trendy w stosowaniu leków na receptę przez Amerykanów

Elizabeth D. Kantor. Trends in Prescription Drug Use Among Adults in the United States From 1999-2012. JAMA. 2015;314(17):1818-1830

W piśmie JAMA opublikowano pracę dotyczącą stosowania leków na receptę w USA w latach 1999-2012. Analizę oparto na siedmiu cyklach badania ankietowego National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) (łącznie n=37 959)

Uczestnicy w wieku ≥ 20 lat odpowiadali  na pytanie o przyjmowanie leków na receptę w ciągu ostatnich 30 dni przed ankietą.

W omawianym latach odsetek Amerykanów przyjmujących co najmniej 1 lek na receptę zwiększył się z 51% do 59% (P dla trendu <.001). Częstość polifarmacji (przyjmowanie co najmniej 5 leków) zwiększyła się z 8,2% do 15% (P dla trendu <.001).

Spośród analizowanych 18 głównych klas leków, zwiększyła się częstość stosowania 11, w tym leków hipotensyjnych i hipolipemicznych. Bardziej szczegółowo, zwiększyło się wyrażone w punktach procentowych stosowanie m.in. ACE inhibitorów (o 5,3 punktu procentowego), sartanów (3,6), beta-blokerów (4,5), statyn (10,2), leków przeciwdepresyjnych (6). Zmniejszyło się stosowanie antybiotyków o 1,4 punktu procentowego.

W pracy przedyskutowane są poszczególne grupy leków w kontekście wytycznych terapeutycznych, które pojawiały się w analizowanym okresie.

Jako możliwą przyczynę wzrostu stosowania określonych grup leków autorzy wymieniają zwiększoną częstość otyłości i innych składowych zespołu metabolicznego (nadciśnienie, dyslipidemia).

Opracowano na podstawie: JAMA, 3 listopada 2015

Marcin Kargul

0 replies on “Trendy w stosowaniu leków na receptę przez Amerykanów”