Zwiększenie odczuwania radości po 2 tygodniach leczenia przeciwdepresyjnego pozwala lepiej przewidzieć odpowiedź na leczenie.

Gorwood P i wsp. An increase in joy after two weeks is more specific of later antidepressant response than a decrease in sadness. J Affect Disord. 2015 Oct 1;185:97-103

Naukowcy z Francji i Belgii przeprowadzili badanie, które miało na celu wykazanie czy zwiększenie odczuwania radości podczas początkowej fazy leczenia depresji ma przełożenie na dalszą odpowiedź pacjenta na farmakoterapię.

W tym celu przebadano 2351 pacjentów leczonych agomelatyną z powodu umiarkowanego i ciężkiego epizodu depresyjnego. Przy włączeniu do badania, po 2 i po 6 tygodniach wykonano pacjentom testy: Szybki wykaz objawów depresyjnych QIDS-SR16 oraz test MATHYS czyli Wielowymiarową Ocenę Nastroju.

MATHYS to skala w formie autokwestionariusza dotyczącego częstości występowanie w ostatnim tygodniu siedmiu emocji: smutku, radości, drażliwości, lęku, niepokoju, złości, podekscytowania. Emocje w teście MATHYS podzielono na pozytywne (radość i podekscytowanie) i negatywne (smutek, niepokój, lęk, drażliwość, złość). Jeśli wziąć pod uwagę, że pozytywne i negatywne emocje są niezależne od siebie, mogą mieć inną wartość prognostyczną w zakresie odpowiedzi na farmakoterapię.

Wyniki badania pokazały, że po 6 tygodniach badania uzyskano odpowiedź na leczenie u 66,04% pacjentów, u których uległ obniżeniu poziom negatywnych emocji w drugim tygodniu badania oraz u 70,55% pacjentów u których wzrósł poziom przeżywania pozytywnych emocji podczas drugiego tygodnia badania.

Wczesny wzrost przeżywania pozytywnych emocji może służyć jako marker odpowiedzi na leczenie przeciwdepresyjne, jak również może charakteryzować podgrupę pacjentów z lepsza prognozą. Jeśli przeżywanie pozytywnych emocji jest tak istotne jak pokazało badanie, powinno być również ważną częścią procesu psychoterapeutycznego w leczeniu depresji. Wymagane są dalsze badania celem rozważenia włączenia parametru częstotliwości przeżywania radości do skal oceny depresji, jako wartość predykcyjną odpowiedzi na leczenie.

Opracowano na podstawie:  Journal of Affective Disorders, październik 2015
Magdalena Wilk-Maciejewska

0 replies on “Zwiększenie odczuwania radości po 2 tygodniach leczenia przeciwdepresyjnego pozwala lepiej przewidzieć odpowiedź na leczenie.”