Starzenie się we współczesnym świecie – raport WHO

The Lancet. Ageing and health—an agenda half completed. Lancet 2015;386:1509

W ostatnich dekadach nastąpiło znaczne wydłużenie życia ludzi na skutek postępów w medycynie oraz poprawy warunków społeczno-ekonomicznych, nie nadążają jednak za tym zmiany w organizacji ochrony zdrowia. 30 września 2015 roku opublikowano raport WHO “World report on ageing and health” poświęcony temu zagadnieniu, omówiony w komentarzu pisma Lancet.

Raport WHO unika dokładnych liczbowych definicji podeszłego wieku, podkreślając zróżnicowanie osobnicze i znaczenie oceny zdolności funkcjonowania (możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb, autonomia, mobilność, aktywność społeczna).

Historycznie, systemy opieki zdrowotnej były ukierunkowane na poszczególne epizody chorobowe, a nie na wielochorobowość związaną ze starszym wiekiem. Raport WHO może stać się katalizatorem bardzo potrzebnych wysiłków badawczych w zakresie opieki zdrowotnej nad osobami w podeszłym wieku we współczesnym świecie. Osoby takie mają swoje szczególne potrzeby i preferencje, dlatego systemy ochrony zdrowia w różnych krajach muszą się do nich zaadaptować. Obecnie tylko w Japonii osoby w wieku 60 i więcej lat stanowią ponad 30% populacji, do roku 2050 państw takich będzie bardzo wiele.

Opracowano na podstawie: Lancet, 17 października 2015

Marcin Kargul