Rak bezpośrednio uszkadza serce jeszcze przed włączeniem chemioterapii

Pavo N, Raderer M, Hülsmann M, et al. Cardiovascular biomarkers in patients with cancer and their association with all-cause mortality. Heart 2015 online first

Związek niektórych chemioterapii z uszkodzeniem serca jest dobrze znany. Nowe badanie sugeruje, że rak może bezpośrednio przyczyniać się do uszkodzenia serca.

W piśmie Heart opublikowano wyniki prospektywnej obserwacji 555 kolejnych pacjentów z rozpoznaniem raka, bez uprzedniej terapii o działaniu kardiotoksycznym. Oceniano u nich stężenia troponin T w testach wysokiej czułości (hs-TnT) oraz neurohormonów sercowych.

Stwierdzono wyjściowo podwyższone stężenie hs-TnT oraz takich neurohormonów jak: NT-proBNP, MR-proANP, MR-proADM, CT-proET-1 i kopeptyny a ich stężenie zwiększało się wraz z progresją raka. Czynniki te miały również niezależne znaczenie prognostyczne w odniesieniu do śmiertelności całkowitej w 25-miesięcznej obserwacji (w tym czasie zmarło 34% uczestników badania). Najsilniejszym predyktorem zgonu było stężenie NT-proBNP.

Zdaniem autorów wskazuje to, iż obecność subklinicznych uszkodzeń morfologicznych i zaburzeń funkcji serca jest związana bezpośrednio z progresją choroby. W ich opinii jest jednak jest zbyt wcześnie na formułowanie praktycznych rekomendacji. Nie można przesądzać, czy niekorzystny wpływ wywierany jest za pośrednictwem neurohormonów produkowanych przez komórki nowotworowe, czy wynika z dysregulacji układu sercowo-naczyniowego.

Zdaniem autorów

“wyniki dostarczają argumentów dla leczenia ukierunkowanego na niewydolność serca u pacjentów z rakiem, które wykraczają poza obecne skupianie się na prewencji kardiotoksyczności leków”.

Obserwacja odzwierciedla skomplikowane interakcje pomiędzy procesem nowotworowym o chorobami sercowo-naczyniowymi.

Opracowano na podstawie: Heart, 29 września 2015

Marcin Kargul

0 replies on “Rak bezpośrednio uszkadza serce jeszcze przed włączeniem chemioterapii”