Skład flory jelitowej może być nowym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego

Jingyuan Fu i wsp. The Gut Microbiome Contributes to a Substantial Proportion of the Variation in Blood Lipids. Circulation Research Online (dostępny pełen tekst)

W ostatnich latach mikrobiom jelitowy okazał się pełnić istotną rolę w zdrowiu człowieka. Obejmuje on tysiące gatunków mikroorganizmów, głównie bakterii, które są zaangażowane w metabolizm gospodarza, między innymi poprzez regulację przemian energetycznych, aktywację układu odpornościowego czy też modulację metabolizmu leków. Zaobserwowano związek składu bakteryjnego jelita z wieloma chorobami, w tym szereg mechanizmów wpływu mikroflory które mogą sugerować jej rolę w chorobach sercowo-naczyniowych (CVD). Dotychczas prowadzone badania na myszach potwierdzały tą zależność.

Na łamach Circulation Research ukazały się wyniki badania, w którym przeprowadzono analizę systematyczną genomu gospodarza, mikrobiomu jelitowego, wskaźnika BMI i stężeń lipidów w kohorcie 893 osób. Stwierdzono związek 34 taksonów bakterii jelitowych z poziomem BMI i lipidów we krwi. Związek był silny dla zmienności BMI oraz stężeń triglicerydów i HDL ale niewielki dla zmienności stężeń LDL i cholesterolu całkowitego. Związek był też niezależny od wieku, płci i genomu gospodarza. Sugeruje to znaczną rolę mikrobiomu w regulacji procesów metabolicznych podczas rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.

Kompozycja mikrobiomu jelita może być modyfikowana przez dietę, pre- i probiotyki a także przeszczepianie flory kałowej. Nie jest do końca wiadome, na ile obserwowany związek może być tłumaczony dietą, niemniej jednak potwierdzony jest potencjał interwencji w obrębie mikroflory korygujący równowagę lipidową.

Wyniki tego badania mogą stać się punktem wyjścia do opracowania nowego podejścia do profilaktyki i leczenia CVD. Dzięki zmianie składu mikrobiomu jelita możliwa może okazać się lepsza kontrola masy ciała, stężenia trójglicerydów i HDL. Wydaje się być konieczne przeprowadzanie dalszych badań w celu określenia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy mikrobiomem jelita-lipidami-CVD oraz dokładniejszego poznania funkcji bakterii jelitowych.

Opracowanoła na podstawie: Circulation Research, 10 września
Emilia Kudraszew

0 replies on “Skład flory jelitowej może być nowym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego”